Een plek voor wereldburgers

Voor wereldburgers

Wereldhuis

Waar ‘wereldburgers’ zich thuisvoelen

Leefstijlgerichte en cultuurspecifieke zorg hoort bij Zorggroep Elde. Dat is herkenbaar in locaties Şefkat (ouderen van Turkse en Marokkaanse komaf), Nieuw Beekvliet (ouderen uit voormalige, overzeese gebieden) en Molenweide (zusters en paters van verschillende congregaties). In 2017 vormen deze drie locaties samen het Wereldhuis. De huidige bewoners van deze locaties krijgen straks een nieuwe plek in het toekomstige Wereldhuis. In het Wereldhuis bouwt Zorggroep Elde verder aan cultuurspecifieke leefstijlgerichte zorg.

Het Wereldhuis is een huis voor doelgroepen met een specifieke historie en eigenheid, die vanwege ernstige dementie intensieve zorg nodig hebben. In het Wereldhuis hebben bewoners de mogelijkheid om met gelijkgezinden te leven, maar kunnen ze ook in contact treden met andere culturen en religies. De komst van een Wereldhuis betekent dat we in 2017 afscheid nemen van het gebouw waarin nu Şefkat en Nieuw Beekvliet gehuisvest zijn. Deze locaties bieden onvoldoende mogelijkheden voor nieuwbouw en/of grootschalige verbouwing. In het Wereldhuis is er plaats voor elke ‘wereldburger’ die zich thuis voelt in en zich aangetrokken voelt door deze woonvorm.