ANBI gegevens

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zorggroep Elde beschikt over een ANBI status.

Naam Zorggroep Elde
Identificatienummer KvK 17145911
Identificatienummer RSIN 811015865
Postadres Postbus 74, 5280 AB Boxtel
Bezoekadres Liduinahof 35, 5281 AD Boxtel
BTW nummer NL 8110.15865.B.01

Met betrekking tot het beloningsbeleid voor medewerkers volgt Zorggroep Elde de CAO VVT.

Doelstelling

Zorggroep Elde is actief in de ouderenzorg en biedt wonen met zorg en tal van andere zorgvormen (welzijnsdiensten). Thuiszorg Elde levert verpleegkundige, lichamelijke en huishoudelijke zorg aan cliënten van alle leeftijden.

Voor het bestuur, het management en medewerkers van Zorggroep Elde is bij het aanbieden van zorg- en dienstverlening de volgende visie leidend.
Bij Zorggroep Elde onderschrijven we de maatschappelijke beweging dat cliënten, zo lang als het kan, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Wij bieden ondersteuning en zorg op topniveau, maar realiseren ons dat het in het leven draait om meer fundamentele behoeften. Zoals het hebben van wezenlijk contact met anderen, het kunnen genieten van dingen en jezelf veilig voelen. We hebben daarom een groot respect voor tradities, culturen, religies en de milieus waar cliënten vandaan komen.

Wij voelen ons te gast in het leven van de cliënten die we ondersteunen. We nemen de ondersteuning en zorg niet zomaar over, maar wijzen de weg en zetten cliënten in beweging. Als het kan, samen met de mensen die dichtbij hen staan. Voorop staat dat de cliënt zo lang als dat kan zijn eigen regie behoud.

Wij maken het verschil met onze missie. We zijn ondersteunend in een zo aangenaam mogelijk leven. Bij Zorggroep Elde werken bevlogen mensen die het belangrijk vinden om het iedere dag beter te doen dan gisteren.

Voor de mensen aan wie we zorg bieden en die bij ons wonen doen we er alles aan om het zo thuis als mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat cliënten hun thuis kiezen vanwege de specifieke kenmerken van een huis. Door hun ligging, het activiteitenaanbod, de cultuurspecifieke voorzieningen en de sfeer

De slogan van Zorggroep Elde luidt niet voor niets ‘Zorggroep Elde past in je leven’

Zorggroep Elde erkent het belang van professionele medewerkers en vrijwilligers en wil hen derhalve steeds blijven binden, boeien en stimuleren op basis van de vijf  kernwaarden: liefdevol, gastvrij, bevlogen, ruimdenkend en professioneel

In het Meerjarenbeleidsplan Zorggroep Elde 2014 – 2017 staat het beleid beschreven om de missie en visie te verwezenlijken.