Met onze hulp weer zelfstandig functioneren

Zelfstandig functioneren

Behandeling

Zelfstandig functioneren. Kunnen lopen, zitten, praten en slikken, zelfstandig aankleden of een maaltijd klaarmaken. Dat is voor ieder mens een groot goed. Ziekte of een handicap kunnen dat in de weg staan. Ondanks soms blijvende beperkingen kunnen behandelaars van Zorggroep Elde u ondersteunen om uw leven op een zo prettig mogelijke manier voort te zetten. Uw woon- en leefsituatie en dagelijkse activiteiten zijn het uitgangspunt bij elke behandeling. Behandeling kan op verpleegafdelingen plaatsvinden, individueel of in groepsverband of bij u thuis.

Behandelingsplan

Elke behandelaar stelt op basis van klachten en de hulpvraag een behandelingsplan op. De behandeldoelen worden vastgelegd en nauwkeurig bijgehouden in het elektronisch en het medisch dossier. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd in een multidisciplinair overleg (MDO).

Optimale zorg door samenwerken

De kracht van onze behandeling is de nauwe samenwerking en afstemming tussen de behandelaars onderling, maar ook met uw netwerk, zorgmedewerkers, huisarts, specialist. Dat garandeert optimale zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Dat betekent ook dat wij – indien nodig en mogelijk – er alles aan doen om te regelen dat u in één bezoek bij meerdere behandelaars terecht kunt.