Met handige hulpmiddelen kan ik weer heel veel zelf

Handig die hulpmiddelen!

Ergotherapie

Het lijkt zo vanzelfsprekend: een jas dichtknopen, boodschappen doen, koken, een douche nemen, opstaan uit een stoel, schrijven, tuinieren, het gebruiken van een telefoon, een kaartje leggen. Maar door ziekte, een handicap of het ouder worden, kunnen deze dagelijkse handelingen een hele opgave worden.

Een ergotherapeut kan u helpen om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Zij kijkt samen met u naar een goede balans in uw dagelijkse activiteiten. Wat kunt u en wilt u zelf doen, hoe kunt u dat het beste doen? Soms moet u handelingen opnieuw aanleren of op een aangepaste manier uitvoeren. Praktische hulpmiddelen kunnen een uitkomst bieden. Speciaal bestek bijvoorbeeld, een trippelstoel of scootmobiel.

Behandelingen kunnen gericht zijn op:

 • advies over houding bij zitten en liggen, bij rust en activiteit
 • advies en training bij betekenisvolle activiteiten en persoonlijke verzorging
 • advies over belasting en belastbaarheid
 • advies over en gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen, bijvoorbeeld rolstoel/scootmobiel of hulpmiddelen bij de persoonlijke verzorging.
 • advies over het inrichten van de woon- en leefomgeving en aanpassingen in de thuissituatie/woningaanpassingen
 • advies aan mantelzorger om overbelasting te voorkomen
 • inventarisatie en advisering met betrekking tot valrisico.

 Waar vindt behandeling plaats?

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling plaats binnen Zorgexpertisehuis Liduina of in de thuissituatie.

Specialisaties

 • Ouderenzorg
 • Parkinson
 • Dementie
 • Reuma
 • CVA (beroerte)
 • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
 • Multiple Sclerose

ergotherapie zorggroep elde dienst behandeling