Ik kan me weer verstaanbaar maken

Verstaanbaar

Logopedie

Als u problemen heeft met het gehoor, kauwen, slikken of communiceren (spreken, begrijpen, lezen, schrijven en non-verbale communicatie), dan kan behandeling en begeleiding van een logopedist nodig zijn. Deze problemen kunnen ontstaan als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte, ziekte van Parkinson, ALS, dementie, multiple sclerose, aangezichtsverlamming, chronische bronchitis en longemfyseem. De logopedist begeleidt ook cliënten met neuropsychologische functiestoornissen, zoals problemen met het denken en handelen in de alledaagse praktijk. We noemen dat cognitieve stoornissen.

De logopedist geeft advies en voorlichting, neemt onderzoeken af en/of behandelt een stoornis. Ook partners, familieleden en verzorgers van cliënten krijgen begeleiding. Waar nodig werkt de logopedist nauw samen met ergotherapie, fysiotherapie, psycholoog, diëtist, specialist ouderengeneeskunde en verzorgers van cliënten die op een verpleegafdeling verblijven.

Doel van de behandeling

 • cliënten leren omgaan met stoornissen met verwerking van informatie als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • cliënten leren omgaan met communicatiestoornissen
 • cliënten leren omgaan met beperkingen en gebruik van hulpmiddelen
 • advies over gehoormiddelen
 • advies bij kauw- en slikstoornissen
 • advies bij mondverzorging
 • instructie en begeleiding van partners, familieleden en verzorgers van cliënten.

 Waar vindt behandeling plaats?

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling plaats binnen Zorgexpertisehuis Liduina of in de thuissituatie.

Specialisaties

 • ziekte van Parkinson
 • afasie
 • mimetherapeut
 • communicatiehulpmiddelen
 • cognitieve en daarmee samenhangende communicatiestoornissen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel