Samen kijken we wat voor mij het beste is

Het beste voor mij

Ouderengeneeskunde

Wanneer er een combinatie is van lichamelijke ziekten of lichamelijke, psychische of sociale problemen als gevolg van ouderdom, dan krijgt u te maken met de specialist ouderengeneeskunde.

Behandeling en advies

Een specialist ouderengeneeskunde onderzoekt de gezondheid, geeft advies over behandeling en zorgverening en kan bijvoorbeeld de wisselwerking tussen medicijnen beoordelen. Altijd wordt gekeken wat wenselijk en haalbaar is en wat daarvoor geregeld moet worden.

Specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten werken nauw samen met behandelaars, zoals fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Behande- lingen van medici en niet-medici wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Uiteraard vindt de behandeling plaats in nauw overleg met u, uw verwanten en betrokken behandelaars.

Aandachtsgebieden specialist ouderengeneeskunde

  • Zorgdiagnostiek (ziekte en gevolgen)
  • Zorgprognostiek (ontwikkelingen zorgvraag)
  • Zorgmanagement (inhoudelijke regievoering zorgplan)
  • Voorlichting, preventie, educatie

Specialisaties

  • CVA
  • Geriatrische revalidatie
  • Psychogeriatrie
  • Palliatieve zorg
  • Polyfarmacie