Het is fijn mijn verhaal te kunnen doen

Begrepen voelen

Psychologie

Een psycholoog begeleidt u als kampt met psychische problemen, cognitieve stoornissen of gedragsproblemen als gevolg van ziekte of geheugenverlies.

Een van de kerntaken van de psycholoog is het vaststellen van een diagnose: wat is er precies aan de hand en waar komt dit door? Om daarin meer inzicht te krijgen, doet de psycholoog onderzoek naar eventuele stoornissen in het denken (geheugen, concentratie, tempo van denken), stemming, gedrag of veranderingen in de persoonlijkheid. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende testen, gedragsobservatielijsten en video-opnames.

Een andere belangrijke taak is het bieden van begeleiding en behandeling, bijvoorbeeld door individuele gesprekken bij rouwverwerking, depressieve klachten of problemen bij het omgaan met en acceptatie van een handicap of ziekte. Daarnaast leidt de psycholoog behandelingen die gericht zijn op het zo goed mogelijk omgaan met probleemgedrag (bijvoorbeeld agressie, roepgedrag en onrust).

De psycholoog kan, aan de hand van de resultaten uit de verschillende onderzoeken,  advies geven en inzicht bieden. Indien wenselijk worden hierbij ook de partner of andere naasten betrokken. Begeleiding van mantelzorgers is mogelijk wanneer zij problemen ondervinden in het verwerken en accepteren van de veranderde situatie.

Doel van de behandeling

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Stemmings- en/of gedragsonderzoek en advies
 • Sensorische informatieverwerking
 • Behandeling bij stemmings- en gedragsproblemen
 • Opstellen van benaderingsplannen
 • Partnerbegeleiding

 Waar vindt behandeling plaats?

De behandeling vindt plaatst in Zorgexpertisehuis Liduina. De psycholoog behandelt kortdurend ook cliënten thuis.

Specialisaties

 • Psychogeriatrie
 • Gerontologie
 • NAH
 • Parkinson
 • Cognitieve stoornissen
 • Rouw en verlies