Stagiaires en artsen in opleiding

Zorggroep Elde vindt opleiden belangrijk

Zorggroep Elde wil stagiaires en medewerkers zoveel mogelijk kans bieden om zich te (blijven) ontwikkelen in hun functie. Dat gaat het beste in de praktijk. In direct contact met cliënten, hun naasten en met collega´s, leer je vaak het meest. Pas dan wordt leren betekenisvol en is het bovendien heel functioneel. Daarom bieden we stagiaires en toekomstige specialisten oudergeneeskunde graag alle kansen om te leren.

Opleidingsplaatsen

Met het bieden van opleidingsplaatsen snijdt het mes voor Zorggroep Elde aan twee kanten. Nieuwe collega’s doen kennis en ervaring op en dat komt ten goede aan onze cliënten. De organisatie is gebaat bij goed opgeleide medewerkers die de continuïteit van de organisatie en kwaliteit van zorg garanderen.

Verschillende gezichten

Zorggroep Elde wil optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van stagiaires en artsen in opleiding en van hun talenten. Daarom kan het voorkomen dat u soms verschillende gezichten ziet.
We leren door te werken en door samen te werken! Voorop staat bij ons de kwaliteit van zorg.