Een behandeling vraagt om maatwerk

Maatwerk

Behandeling in verpleeghuis

Bij verpleeghuiszorg is de medische zorg in handen van een specialist ouderen- geneeskunde of de verpleegkundig specialist. Zij werken nauw samen met behandelaars, zoals fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Medische zorg en behandelingen wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts met specifieke kennis op het gebied van problemen bij het ouder worden. Vaak spelen als u op leeftijd bent meerdere ziekten of lichamelijke, psychische of sociale problemen. De specialist ouderengeneeskunde is op de verpleegafdeling eindverantwoordelijk voor uw gezondheidstoestand en uw behandeling.

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten zijn ingewerkt om de medische zorg op de verpleegafdelingen op zich te nemen. Voor alle vragen op medisch gebied zijn zij voor u het eerste aanspreekpunt. De specialist ouderengeneeskunde blijft op de achtergrond betrokken als supervisor.

Behandeling en advies

De behoeften van de cliënt zijn de leidraad bij onze behandelingen. Vaak zien we complexe combinatie van medische problemen. Een specialist ouderengeneeskunde en/of de verpleegkundig specialist beoordelen zorgvuldig welke zorg en behandeling gewenst is, al dan niet met medicijnen. De mogelijkheden om niet met medicijnen te behandelen worden steeds groter. Steeds kijken we: wat is wenselijk, wat is haalbaar en wat moet daarvoor geregeld worden?

De specialist ouderengeneeskunde heeft een korte lijn naar de afdeling, naar het behandelteam en naar familie. De huisarts krijgt altijd een terugkoppeling van wat met u besproken wordt. Problemen en vragen kunnen op die manier snel worden opgepakt.