• Redactie
  • Blog
  • Geen reacties

Minder regels in de zorg

Minder regels. Een actueel thema in de zorg.

Want waarom kunnen regels en procedures die niets of weinig toevoegen aan een betere dienstverlening niet geschrapt worden? Welke regels dat kunnen zijn? Ik heb er één: de verplichte bewaartermijnen van medicatiedeellijsten.

Veertig meter archief

Volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid moeten medicatiedeellijsten twee jaar worden bewaard. Een rekensom leert dat een verpleeghuisbewoner een toedienlijst heeft die per week al snel 7 A4-tjes beslaat. Die moeten op de afdeling of centraal worden beheerd. Dat kan niet in het dossier van de bewoner, want dat is elektronisch. Een organisatie met zo’n 400 verpleeghuisbedden moet daarom wekelijks zo’n 2800 A4-tjes archiveren. Dat kost voor twee jaar minimaal 40 meter archief. Tel daar bij op de tijd en energie die het kost om de lijsten veilig (voorkom datalekken!) te vervoeren, te coderen en te archiveren op de plek waar het bewaard moet worden. Daar is één medewerker elke maand een week mee bezig is. Een week!

newspaper-1428072_960_720

De winst?

En wat levert het op? Een medicatiedeellijst is een controlemiddel voor de verzorging. Het is onderdeel van het zorgdossier en niet van het behandeldossier. In het behandeldossier zit het actuele medicatieoverzicht. Dat overzicht is eenvoudig terug te zien, sinds er elektronisch wordt voorgeschreven. Daarin kun je ook precies terugvinden welk medicijn op welk moment aan welke bewoner is voorgeschreven.

De inspectie houdt vast aan een bewaartermijn van de medicatiedeellijsten van twee jaren. Zij wil namelijk bij een calamiteit terugzien of op dat moment de juiste medicatie is verstrekt. Maar bij wat voor calamiteit levert dat na twee jaar nog relevante informatie op? Daar komt bij dat je nooit precies kunt weten of een medicijn ook echt is verstrekt of ingenomen, ook al is er een paraaf gezet op de deellijst. Je hebt een paraaf gezet, iemand vraagt om hulp en vervolgens vergeet je het medicijn te geven. Het is niet goed, maar het kan gebeuren.

Tot op de dag van vandaag is er na een calamiteit nooit een medicatiedeellijst opgevraagd. Het actuele medicatieoverzicht biedt altijd inzicht in de medicatie die is voorgeschreven. Het bewijs of medicatie ook echt is ingenomen door een bewoner is niet meer te traceren. Ook niet met een medicatiedeellijst.

Onze zorg en verantwoordelijkheid

Zorggroep Elde heeft met collega-zorgaanbieders in de regio bij de inspectie een verzoek ingediend om het bewaren van medicatiedeellijsten te schrappen. De inspectie houdt het af. Toch hebben we besloten er per 1 juli 2016 te stoppen. We zijn een beetje ongehoorzaam. Veilig beheer en toediening van medicijnen is onze zorg en daar zijn en voelen wij ons verantwoordelijk voor. Daar doet het bewaren van medicatiedeellijsten niets aan af!

Jacqueline Joppe,

Bestuursvoorzitter Zorggroep Elde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *