• Redactie
  • Blog
  • Geen reacties

Wijkverpleging in regeerakkoord ondergeschoven kindje

In het regeerakkoord komen er miljarden bij voor verpleeghuiszorg, maar wordt niet geïnvesteerd in wijkverpleging. Dat schuurt.

Zo lang mogelijk thuis wonen en meedoen aan de samenleving is al jaren veelgehoord. Na een heupoperatie ben je tegenwoordig al binnen een paar dagen thuis. We verbazen ons er niet meer over. Dat snelle ontslag neemt alleen maar toe nu ziekenhuizen fors moeten bezuinigen en het accent nog meer op thuis komt te liggen. De druk wordt meer en meer naar de thuissituatie verschoven. Naar de echtgenoot, dochter, buurvrouw, wijkverpleging. En daar wringt het bij mij.

Niet uitkleden maar investeren

Goede wijkverpleegkundige zorg vraagt bevlogen professionals die kundig handelen en de juiste indicaties stellen. Met die bevlogenheid en kundigheid zit het wel goed. Maar het aantal wijkverpleegkundigen om die zorg te kunnen leveren baart me zorgen, zeker met het achterwege blijven van extra investeringen.  Het zal niet op de korte termijn zijn, maar dat er problemen komen is te voorzien. Daarom een hartenkreet aan het kabinet: kleed de wijkverpleging niet uit. Investeer en geef in het hoofdlijnenakkoord ruimte voor de o zo onmisbare wijkverpleegkundige zorg!

Het klopt dat thuis met technologie veel te halen is. Zorggroep Elde spant zich met collega-aanbieders Maasduinen en De Schakelring graag in om innovatieve extra kracht boven water te krijgen. De mogelijkheden zijn ongekend. Maar we weten ook dat er nog een heel groot onontgonnen terrein is en dat inzetten van die innovaties vaak een kwestie van de lange adem is.

Da’s mooi

En toch, toen ik afgelopen week het regeerakkoord las dacht ik “da’s mooi”. Omdat ik veel van de punten uit ons meerjarenbeleidsplan min of meer zag terugkomen in de deal die regerende partijen hebben gemaakt. Onze vooruitziende blik betaalt zich terug.

Los van de extra middelen voor de verpleeghuiszorg is er ruimte voor preventie. Twee zaken staan daarbij bovenaan het lijstje. Roken en overgewicht. Laten we van vitaliteit van medewerkers en een rookvrije generatie nou net een speerpunt hebben gemaakt!

Aandacht maakt alles mooier

Heel blij werd ik ook toen de minister president het in het journaal over ‘leefplezier’ had. Past precies in ons plaatje. We zijn al aan het werven voor cliëntondersteuners en zorgassistenten die we met de extra gelden uit het regeerakkoord kunnen betalen. Hun inbreng kan in de huiskamers het verschil maken.

Van harte welkom

Als ik in de zorg meewerk zie ik hoe moeilijk het is om invulling te geven aan een leuke dag en vooral ook om daar de tijd voor te vinden. Met deze extra krachten is er echt meer tijd voor de aandacht die onze ouderen zo broodnodig hebben. Ruim 70 mogelijk nieuwe collega’s hebben zich al gemeld. Ik heet ze van harte welkom!

Jacqueline Joppe

bestuurder Zorggroep Elde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *