• Redactie
 • Blog
 • Geen reacties

Ertoe doen

Ooit een dag zonder fysieke, sociale en emotionele ongemakken geweest? Geen enkel pijntje gevoeld of een akkefietje gehad dat u dwars zat? Niet realistisch vindt u wel? En toch is dát de kern van de visie op zorg die voor veel organisaties lang leidend is (geweest) in de zorgverlening. Die visie gaat ervan uit dat de zorg die we bieden moet bijdragen aan een complete toestand van welbevinden en gezondheid van cliënten. Let vooral op het woordje ‘compleet’. Is een complete toestand van welbevinden en gezondheid ooit bereikbaar en dus realistisch? Kan een mens ooit zonder fysieke, sociale en emotionele ongemakken zijn?

Veerkracht

Nu, zo’n 60 jaar later, plaatst gerenommeerd arts en onderzoeker Machteld Huber daar een andere, baanbrekende zienswijze tegenover. De visie op gezondheid. Het gaat niet om zorg, maar om gezondheid. Een essentieel verschil. Gezondheid definieert Huber als ‘het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Huber stelt dat ziekte of beperkingen niet per se betekenen dat je geen uitdagingen meer ziet om persoonlijke doelen te vervullen. Zij stelt dat elk mens ondanks een ziekte, altijd de veerkracht en gave heeft om zich aan een nieuwe situatie aan te passen en ook dan weer geluk zal ervaren.

Wat kan ik nog wel?

Het leven houdt niet op als je ziek bent of door ouderdom niet alles meer even soepel gaat. Veel mensen met een ziekte of beperking vinden het niet prettig om benaderd te worden als zieke, blijkt uit haar onderzoek. Zij willen als volwaardig worden gezien en aangesproken worden op wat ze nog wél kunnen. Hoe klein en minimaal ook.

Als Zorggroep Elde ondersteunen we deze gedachte van harte. We hanteren de visie op gezondheid daarom ook als uitgangspunt om de cliënt te ondersteunen in een zo aangenaam mogelijk leven. Want daar gaat het wat ons betreft om: een zo aangenaam mogelijk leven. En Zorggroep Elde past daarbij!

Wat betekent nieuwe visie in de praktijk?

Voor Zorggroep Elde betekent dat dat wij:

 • cliënten leren omgaan met achteruitgang en verlies:
  verlies van eigen kracht en van naasten is met het ouder worden vaak niet te voorkomen. We proberen ons zo goed mogelijk in te leven in wat dat voor onze cliënten kan betekenen en spannen ons in om de cliënt te leren om te gaan met de veranderingen die bij verlies en achteruitgang komen kijken.
 • cliënten zoveel mogelijk regie te laten voeren over hun eigen leven:
  eigen staat voor zélf sturing geven aan je eigen leven en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Wij luisteren naar wat de cliënt echt wil en kijken samen met de cliënt hoe we hem het beste kunnen ondersteunen.
 • cliënten laten ervaren dat ze ertoe doen:
  het is voor iedereen belangrijk er toe te doen, zich waardevol te voelen, iets voor anderen te kunnen betekenen. Hoe minimaal ook. Het leven als zinvol te ervaren en door anderen gezien en gehoord te voelen. En dat is ook ons uitgangspunt bij de ondersteuning die we cliënten bieden.

Ons handelen, onze bejegening naar cliënten, maar ook de technologische middelen die we in de zorg voor onze cliënten steeds meer inzetten, zijn er allemaal op gericht om deze doelen te verwezenlijken!

Wilt u meer weten over Machteld Huber en haar visie op gezondheid https://www.youtube.com/watch?v=HrNuVU7jHw0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *