• Redactie
  • Nieuws
  • Geen reacties

Innovatie in het verpleeghuis

Op 11 juni j.l. nam de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer de publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst. In de publicatie laten medewerkers, bewoners en bestuurders zien hoe betekenisvol ICT en technologie is. Verpleeghuizen zetten ICT en techniek in vele vormen in. Hoe we dat bij Zorggroep Elde doen lees je in de publicatie.

In de publicatie vertellen 23 cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders over innovaties in de verpleeghuiszorg. Niet alleen over hoe ze bijdragen aan de verbetering van kwaliteit, maar ook hoe het werkplezier verhoogt.

Directeur Zorg en Wonen Jef Mol vertelt in deze video over het project dat wij samen met de TU Delft uitvoeren. Door middel van sensoren en zendertjes verzamelen we allerlei data om factoren op te sporen die het gedrag van bewoners beïnvloeden. Wij zetten ons namelijk in voor de best mogelijk kwaliteit van bewoners. Ook voor bewoners met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Door subjectieve gegevens te koppelen aan objectieve gegevens (zoals temperatuur en lichtsterkte) uit het onderzoek hopen wij meer inzicht te krijgen waarom bewoners plotseling agressief worden.

Uiteindelijk willen de onderzoekers komen tot een applicatie die meteen een overzicht geeft van alle data en daarbij suggesties toont. Daarmee krijgt de zorg een applicatie in handen die inzicht geeft in factoren die het gedrag van mensen beïnvloeden en hiermee kunnen we hopelijk complex gedrag en de daaruit voortvloeiende incidenten voorkomen.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen. 

Klik hier om enkel de publicatie van Zorggroep Elde te lezen 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *