• Redactie
  • Blog
  • Reactie

Liefdevolle zorg 2

U volgt de ervaringen van iemand die de ouderenzorg van heel dichtbij heeft meegemaakt.

“Wij-gevoel, samen met de familie.”

Er is bij Zorggroep Elde accuratesse voelbaar en merkbaar; zo van als we het doen, doen we het goed! Met Marjan heb ik de eerste jaren van haar ziek zijn veel gepraat over onderwerpen als levenseinde, euthanasie en later over hoe het afscheid eruit zou moeten zien. Marjan wilde heel veel anders en heeft het ook gekregen. Zo wilde zij bijvoorbeeld niet in een kist maar op een schraag, in een zelfgemaakte lijkwade gewikkeld, zeven dagen thuis in de serre zijn voorafgaand aan het afscheid. Ook het afscheid in de Orangerie in Den Bosch is door Marjan, lang voor haar dood bedacht. Niks religieus. Geen bloemen, klein gezelschap van Marjans vrienden en vriendinnen en de wederzijdse familie. En dan de auto waarin ze zou willen worden vervoerd. Geen gebruikelijke grote zwarte auto met wimpel maar een onopvallende lichtgrijze bestelbus.

Het is bijzonder dat ook de manier waarop het team, de instelling, de laatste week voor Marjan heeft gezorgd zó past bij Marjan en bij ons. Bij de wake was het team niet in uniform gekleed, en dat zorgde bij ons voor een emotioneel ‘wij-gevoel’. Het lijkt zo eenvoudig maar is zo doordacht en doeltreffend! Marjan is na het overlijden door teamleden verder verzorgd en niet door mensen van de begrafenisonderneming. Een delegatie van Zorggroep Elde, het aanwezige personeel van de Oleander heeft tijdens een samenzijn officieel afscheid genomen van Marjan en gezamenlijk hebben we als stoet Marjan in haar lijkwade op een schraag naar de grijze bestelbus gebracht. Dat was een mooie afsluiting, een waardig afscheid van de mensen die haar zo dierbaar waren.

“Ik voelde me vrij om alles te zeggen. Daar is vertrouwen voor nodig.”

In het begin werd Marjan thuis verzorgd. Ze wandelde veel en ontving thuis individuele begeleiding omdat ze meervoudig gehandicapt was. Deze begeleiding was goed voor haar. Na zo’n tien jaar ging het snel achteruit. De overstap naar Boxtel werd gemaakt. Bij Zorggroep Elde wordt van dag tot dag gekeken naar de cliënt als het gaat om de behoeften qua verzorging en verpleging. Hoe kunnen we Marjan gerieven en met welke aanpassingen?

De verpleeghuisarts heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de manier waarop zorg aan Marjan het beste kon worden verleend. Niet in de laatste plaats het verstrekken van de medicatie. Zij is deskundig, kan goed luisteren is principieel, consequent en altijd bereikbaar. Ik voelde me vrij om te zeggen ‘dit wil ik niet’. De cliënt dát gevoel geven; daar is veel ervaring voor nodig. Als verpleeghuisarts van het Oleanderteam heeft Zorggroep Elde naast een goeie dokter een goeie teambuilder. De hulp aan dementerende mensen met gedragsproblemen is complex en zelden eenduidig.

Je moet in dit werk om mensen geven, anders kun je het niet blijven doen. Het gaat meer dan alleen om een intentieverklaring. Je moet het in je hebben, de compassie. Anders pas je niet in het team en val je erbuiten. Het gaat om de grondhouding: alles kamer voor kamer, per individu bekijken wat wel en niet past en wat wel en niet gewenst is. Zoeken naar manieren om succesvol en liefdevol te zorgen, te werken. Het deed me (toen bijna 70) zoveel dat Bram (toen iets ouder dan 20), een leerling in opleiding, tijdens de dagenlange wake zijn hand op mijn schouder legde en zei ‘Zou jij vanaf nu niet beter op jezelf letten?’

“Je vindt de kern terug: de mensen die er echt toedoen.”

Het eind zou niet mooi zijn. Dat had de geriater gezegd. Maar alles stond in het teken van Marjan, om het zo goed mogelijk naar haar zin te maken voor zover het nog kon. In die tijd verlies je ook veel aan sociale contacten. Sommige mensen vinden het moeilijk, haken af en ontwijken je. Sommigen door achter de supermarktrekken te duiken. Maar je vindt gelukkig ook de kern terug; de mensen die blijven, die ertoe doen. Ik ben knap eigenwijs en moet overtuigd worden. Ik dacht in het begin “De dokter lost alles wel op”. Je wordt ook onredelijk in dingen die je vraagt en hoe je dingen zegt. Maar Zorggroep Elde is altijd oplossingsgericht geweest, dat is de grondhouding. Er is nooit een breuk geweest; zelfs geen haarscheurtje.

Lees ook deel 1 van de serie “Liefdevolle zorg”

Wil u uw waardering voor onze collega’s bij Zorggroep Elde of daarbuiten ook uitspreken? Laat deze dan via het reactieformulier hieronder óf op de Facebookpagina Ik waardeer je achter. U kunt uw waardering ook achterlaten bij ZorgkaartNederland.

Reactie

  1. mieke moonemans 27.11.2016 Beantwoorden

    Trots om een heel klein radertje in dit mooie team te mogen zijn, en dus om op deze mooie afdeling te mogen werken..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *