• Redactie
  • Nieuws
  • Geen reacties

Oproep aan nieuw kabinet

Zorggroep Elde gaat altijd voor liefdevolle zorg, nu en in de toekomst. Wij willen dat mensen dankzij aandachtige en professionele hulp zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En dat ze – als dat niet kan – liefdevolle zorg krijgen in een verpleeghuis. 

We kunnen deze belangrijke maatschappelijke rol vervullen, maar dan hebben we wel de hulp van een nieuw kabinet nodig. Een kabinet dat wil investeren in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels. 

Joppe, bestuurder van Zorggroep Elde: “In de thuiszorg en de verpleeghuizen gaat het naast veilige en goede zorg vooral om aandacht. Om liefdevolle zorg met oog en ruimte voor persoonlijke voorkeuren van de mensen die thuis zorg krijgen of in een verpleeghuis wonen. Daarbij is het belangrijk dat we samen optrekken met familie en vrienden en praktisch en kosten-efficiënt werken. Het klopt: we willen nogal wat, maar we geloven ook echt dat het kan. We hebben de afgelopen decennia getoond een flexibele, ondernemende en innovatieve branche te zijn. Krachten die ons de komende jaren gaan helpen om de Nederlandse ouderenzorg, die internationaal erkend wordt als één van de beste ter wereld, te verankeren voor de toekomst. En daar nemen de  zorgorganisaties hun verantwoordelijkheid voor.

Oproep aan het kabinet

“In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart a.s. doen al die zorgorganisaties een oproep aan het nieuwe kabinet. Help ons om onze belangrijke maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren. Investeer samen met ons in de ouderenzorg in Nederland: in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en in minder regels.”

Voldoende middelen en reële tarieven

De zorg voor een groeiende groep ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag, heeft een prijs. Zeker als dit wordt gecombineerd met de hogere kwaliteitseisen die vanuit de samenleving worden gevraagd. En die eisen liggen hoger dan wat er nu aan budget beschikbaar is. Naast extra geld is het tijd om de veel te ingewikkelde financieringsregels te herzien en toe te werken naar een logischer betalingssysteem. Een systeem waarbij mensen met een eigen budget zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben en van welke zorgorganisatie ze die krijgen.

Goed personeel

Er is de komende tijd voor verpleeghuizen alleen al behoefte aan 70.000 extra werknemers (45.000 Fte). En ook voor de thuiszorg verwachten we duizenden vacatures. Deze mensen moeten worden gevonden en opgeleid en moeten we ook ons binden. De sector ouderenzorg neemt graag het voortouw voor een innovatief arbeidsmarktplan waar alle betrokken partijen – ministerie van VWS, gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden – een rol hebben.

Minder regels

Jacqueline Joppe: “Ouderenzorg wordt niet beter door alle regels die nu worden opgelegd. Integendeel, we willen juist minder regels en administratieve lasten. Zodat werknemers met hun hoofd en hart, met aandacht en in vertrouwen hun werk kunnen doen. En ouderen zelf kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past. Zodat we als maatschappij trots kunnen zijn op hoe we zorgen voor onze ouderen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *