• Redactie
  • Geen reacties

Samenwerking beloond: prijs voor Thuis Zelfredzaam

Samen met Brabantzorg, Laverhof, Van Neynsel, Vivent, Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Steunpunt Mantelzorg Den Bosch heeft Zorggroep Elde de Godshuizenprijs gewonnen voor het project Thuis Zelfredzaam. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 5000,-.
Elk jaar reikt de stichting Godshuizenprijs deze prijs uit aan het meest innovatieve zorgproject dat bijdraagt aan ketenvorming, samenwerking en verhoging van kwaliteit van leven van cliënten.

Het project Thuis Zelfredzaam heeft als doel de zelfredzaamheid van patiënten te versterken, zodat zij met zo min mogelijk professionele hulp van bijvoorbeeld de thuiszorg weer naar huis kunnen. Het project is gestart omdat duidelijk werd dat mensen steeds korter in het ziekenhuis verblijven, maar bij ontslag vaak nog thuiszorg nodig hebben. Voor betrekkelijk complexe zorgvragen is thuiszorg niet altijd direct voorhanden. De mogelijkheden om technologische zorghulpmiddelen thuis in te zetten zijn nog niet altijd goed bekend, of worden te laat ingezet.

Het project Thuis Zelfredzaam was erop gericht dat wijkverpleegkundigen al voor of tijdens de opname in het ziekenhuis zorghandelingen aan de patiënt en familie/mantelzorgers leert, zodat de patiënt na opname eigen regie kan voeren en er geen of minder thuiszorg nodig is. Steeds meer en beter wordt gekeken of en zo ja welke technologische middelen de zelfredzaamheid van de patiënten kunnen versterken. Wijkverpleegkundigen van de diverse thuiszorginstellingen, verpleegkundigen op de afdeling van het JBZ, en het Steunpunt Mantelzorg werken op alle fronten nauw met elkaar samen om dit mogelijk te maken.

Eric Hardy, clusterdirecteur Thuis Zorggroep Elde: “Deze prijs is behalve een mooi geldbedrag dat we goed kunnen besteden voor verdere uitwerking van onze plannen, vooral ook een prachtige waardering voor onze samenwerking. Er is een goede basis gelegd voor meer initiatieven die tegemoet komen aan de wens van patiënten/cliënten om vanuit het ziekenhuis zo snel mogelijk naar huis te gaan en zoveel mogelijk de regie in eigen hand te hebben.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *