• Redactie
  • Nieuws
  • Geen reacties

ZGE start eerstelijnsverblijf

Zorggroep Elde start hoog-complex eerstelijnsverblijf

Al langer is er dringend behoefte aan tijdelijke opvang voor kwetsbare ouderen die tijdelijk intensieve en specialistische zorg nodig hebben in een beschermde omgeving, maar daarvoor niet naar een ziekenhuis hoeven. Dit wordt ook wel hoog complexe zorg genoemd.

Landelijk en ook regionaal zijn er te weinig plaatsen waar hoog complexe en specialistische zorg wordt geboden wordt en verblijven te veel mensen soms onnodig in een ziekenhuis. Alle reden voor Zorggroep Elde om te starten met een eerstelijnsverblijfsafdeling.

In eerste instantie komt de eerstelijnsafdeling in de B-vleugel van Liduina. De vleugel waar ook afdeling Şefkat tijdelijk een plek heeft gehad in verband in afwachting van de komst van het Wereldhuis. Ondertussen wordt gestart met de verbouwing van de lege ruimte naast Het Groeihuys bij Liduina, de zogenaamde plint, tot een eerstelijnskliniek. Een ideale plek, omdat dan de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf zorg dichtbij elkaar zijn georganiseerd.

Werken aan zelfredzaamheid en terugkeer naar huis

Binnen de kliniek werken de verschillende disciplines nauw samen en wordt goed gekeken wat de cliënt nodig heeft. Binnen de eerstelijnskliniek vergroten wij de zelfredzaamheid en stimuleren we de vaardigheden die noodzakelijk zijn om terug te keren naar huis. De start van de kliniek past ook goed bij de ambities van Zorggroep Elde om een breed pakket van diensten aan ouderen te kunnen aanbieden.

Om snel van start te kunnen gaan worden op dit moment verpleegkundigen (niveau 4 – 6) geworven. Meer informatie over de eerstelijnskliniek volgt, zodra hier meer vorm aan gegeven is. Blijf Afas volgen.

B&B in Esch

Overigens blijft het voor minder complexe zorg ook mogelijk om gebruik te blijven maken van de B&B in Esch. Hier wordt dus zowel een zorghotelfunctie, particulier verblijf en laag complexe eerstelijnszorg geboden (onder regie van de huisarts).

Meer informatie over de vacatures vind je op https://sollicitatie.zge.nl/vacatures-2/verpleegkundigen-t-b-v-eerstelijnskliniek-2018-43.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *