• Redactie
  • Nieuws
  • Geen reacties

Zorggroep Elde en Maasduinen zetten belangrijke stap richting fusie

De Raden van Toezicht van Zorggroep Elde uit Boxtel en Maasduinen uit Kaatsheuvel hebben zich positief uitgesproken over de voorgenomen fusie van beide zorgaanbieders. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het fusietraject. De volgende stap is het adviestraject met de OR en de Centrale Cliëntenraad. Zij zijn de afgelopen maanden nauw betrokken bij het proces. Na een positief besluit van de formele autoriteiten (NZA, ACM) zal de fusie dan op 1 juli 2019 ingaan.

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de samenwerking en dit heeft bevestigd dat beide organisaties financieel gezond zijn en de kwaliteit van zorg op orde is. Een cultuuronderzoek heeft ook aangetoond dat Zorggroep Elde en Maasduinen goed bij elkaar passen. De visie en inhoudelijke ambitie van de beide organisaties komen goed overeen. Door de krachten te bundelen, wordt er een goed antwoord geboden op de vele uitdagingen en ambities die de beide organisaties hebben voor de toekomst.

Er zijn op zorgvuldige en transparante wijze procesafspraken gemaakt om op 1 juli 2019 te komen tot een Raad van Toezicht die voldoet aan de behoeften en de maatschappelijke opgave van de nieuwe organisatie. Beide bestuurders committeren zich aan de fusie en hebben vertrouwen in de toekomst.

In de nieuwe organisatie tellen de innovatieve krachten van de twee huidige organisaties bij elkaar op. Behoud van lokale verankering, twinkeling en leefplezier, kwaliteit van zorg en continuïteit voor wonen, welzijn en zorg voor de burgers en bewoners zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe organisatie. De samenwerking helpt om de strategische doelstellingen voor innovatie en de doorontwikkeling van de wijkverpleging en kortdurende herstelzorg te realiseren. Voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de zorgaanbieders biedt de samenwerking veel kansen en mogelijkheden. In de nieuwe organisatie zetten zo’n 2000 medewerkers en 1400 vrijwilligers zich in voor ongeveer 3.500 cliënten in Boxtel, Esch, Haaren, Vught, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Liempde, Rijen, Sint Michielsgestel en Waalwijk.

Informatiebijeenkomsten in maart en april

In maart en april organiseren Maasduinen en Zorggroep Elde informatiebijeenkomsten op de locaties voor alle cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers. Zij krijgen dan meer informatie over de fusie. Er zullen geen directe veranderingen plaatsvinden. Zo blijft de persoonsgerichte kwaliteit behouden en zal zelfs op een aantal gebieden verbeteren. Ook de samenstelling van de zorgteams blijft hetzelfde. Een uitnodiging voor de bijeenkomsten volgt nog.

Martin van de Ruit, Maasduinen

Jacqueline Joppe, Zorggroep Elde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *