• Redactie
  • Nieuws
  • Geen reacties

Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen hebben voornemen tot fusie

Zorggroep Elde uit Boxtel en Stichting Maasduinen uit Kaatsheuvel hebben de intentie uitgesproken om medio 2019 te fuseren. Zowel Maasduinen als Zorggroep Elde zijn gezonde organisaties die sterk lokaal verankerd zijn en een hoge kwaliteit van zorg bieden. Door hun krachten te bundelen, bieden ze een goed antwoord op de vele uitdagingen en ambities die beide organisaties hebben voor de toekomst.

De kracht van samenwerking

De intensieve samenwerking geeft de organisatie straks meer slagkracht, waardoor het dienstenaanbod nog beter aansluit op de behoeften van de mensen in de dorpen en wijken waar de organisaties actief zijn. Samen kunnen zij alle benodigde zorg en ondersteuning bieden, nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan lichte verzorging of juist hoog complexe zorg aan thuiswonenden, een zinvolle daginvulling (dagopvang, dagbehandeling en zorgboerderij) of intensieve verzorging en verpleging aan mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Door samen op te trekken ontstaat ook meer ruimte om te investeren in sociale, technologische en ICT-innovatie. Dit is nodig om de zorg ook in de toekomst slimmer en effectiever in te richten.

Lokale verankering blijft

Belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking is het behoud van de lokale, dorpse verankering, zodat mensen hun leven voort kunnen zetten in de eigen levenssfeer en vertrouwde woon- en leefomgeving. Een fijne plek in een dorp of wijk waar mensen genieten en elkaar kunnen ontmoeten en waarbij leefplezier bij cliënten en een twinkeling in de ogen van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen voorop staan. De continuïteit en kwaliteit van zorg blijft uiteraard behouden en zal op een aantal gebieden zelfs verbeteren.
Beide organisaties omarmen het concept van het wonen en leven in vrijheid. Met de nieuwe organisatie hebben ze de ambitie ook mensen met dementie in staat te stellen zich vrij te bewegen binnen een open maar toch veilige leefomgeving.

Meer specialistische zorg

Met de samenwerking bieden de organisaties straks meer specialistische zorg. Ook kan het aanbod wijkverpleging en herstelzorg verder groeien en professionaliseren en daarmee een meer stevige positie in het hart van de gemeenschap innemen. Dit kan de samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen ten goede komen.

De allerleukste werkgever

De beide organisaties willen een leuke en krachtige werkgever zijn voor professionals en vrijwilligers waar werkplezier voorop staat. Alleen gemotiveerde professionals bieden de beste ondersteuning en zorg. Ook in de fusie organisatie worden sociaal ondernemerschap en zelfstandig handelen gestimuleerd. Dankzij de fusie krijgen medewerkers meer functie- en doorgroeimogelijkheden. Niet alleen omdat de organisaties groter worden, maar vooral omdat het aanbod aan specialistische zorg verbreedt. De organisaties verwachten zo niet alleen medewerkers te kunnen blijven binden, maar ook de positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Onderzoek

In de afgelopen maanden hebben de organisaties samen een gedegen kennismakings- en oriëntatiefase doorlopen. Tijdens het verkenningsonderzoek werd bevestigd dat beide organisaties op dit moment financieel gezond zijn en dat de kwaliteit van zorg op orde is. Het onderzoek heeft tevens aangetoond dat Zorggroep Elde en Maasduinen goed bij elkaar passen. Beide organisaties zijn nadrukkelijk verbonden met de dorpen en wijken waarbinnen zij actief zijn. Ook de visie en inhoudelijke ambitie van de beide organisaties komen goed overeen.

De volgende stappen

De komende twee maanden wordt het onderzoek voortgezet en wordt gewerkt aan een fusieplan. Op basis van dat plan zullen de Raden van Bestuur begin 2019 een (voorgenomen) besluit nemen. In alle stappen van het onderzoek en in het besluitvormingsproces zijn en worden de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de beide organisaties nauw betrokken. Ook wordt de fusie getoetst door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Wanneer alle betrokkenen positief zijn over de fusie is de verwachting dat de fusie in de zomer van 2019 ingaat.

Zorggroep Elde

Zorggroep Elde is actief in de regio Boxtel, St. Michielsgestel en Esch. Zij biedt verpleeghuiszorg en thuiszorg (wijkverpleging, medische complexe zorg thuis, hulp bij het huishouden en gemaksdiensten). Tijdelijke zorg wordt geleverd binnen de eerstelijnskliniek, geriatrische revalidatie zorg en het B&B/Zorghotel Buitenhuis. Daarnaast bieden we specialistische zorg voor mensen met dementie en complex gedrag en mensen met ernstig overgewicht. Zorggroep Elde wil ondersteunend zijn in een zo aangenaam mogelijk leven. Leefplezier en respect en aandacht voor de culturele en religieuze waarden van onze cliënten staan daarbij voorop. Bij Zorggroep Elde werken 1250 medewerkers en 700 vrijwilligers. Zij staan dagelijks klaar voor circa 1100 cliënten in de thuiszorg en voor hulp bij het huishouden en circa 550 bewoners in het verpleeghuis.

Maasduinen

Maasduinen biedt met ruim 650 medewerkers en 520 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan zo’n 600 cliënten in Kaatsheuvel, Loon op Zand, Rijen en Waalwijk. Het zorg- en dienstverleningsaanbod bestaat uit zorg met verblijf, kortdurend verblijf, zorg thuis, dagbesteding en de verhuur van appartementen. Genieten, een twinkeling in de ogen, je thuis voelen en erbij horen. Dat zijn belangrijke waarden in de visie van Maasduinen. Maasduinen wil met haar verschillende locaties meer het hart van de gemeenschap worden. Een centrale plek in een dorp of buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en genieten. Een fijne plek creëren voor iedereen.

Klik hier voor Vraag en antwoord voorgenomen fusie ZGE en Maasduinen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *