Specialistische zorg

Zorggroep Elde heeft expertise opgebouwd op het gebied van: cultuurspecifieke, leefstijlgerichte zorg, onbegrepen gedrag bij demente ouderen, zorg voor mensen met morbide obesitas, geriatrische revalidatie en palliatieve en terminale zorg in de laatste levensfase.

Diensten