Tijdelijk verblijf met zorg/behandeling

Bent u aangewezen op professionele kortdurende zorg of in afwachting van een plaats in een verpleeghuis? Wilt u in uw laatste levensfase kunnen rekenen op goede palliatieve zorg? Zorggroep Elde biedt in deze situaties verschillende mogelijkheden: Bed & Breakfast Buitenhuis, hospice Acacia, eerstelijnskliniek of tijdelijke verblijf in een woon-zorglocatie.

Diensten