Mensen ontmoeten

Mensen ontmoeten

Dagbesteding

Bij dagbesteding staat ontmoeten centraal. Het gaat echt om de sociale contacten. Aanspraak hebben. Uw verhaal kunnen vertellen. Gezien worden en het gevoel te hebben ‘ik doe ertoe’. Als we dát gevoel bij cliënten kunnen brengen, is onze invulling geslaagd.

liduina zorggroep elde dagbesteding
Dagbesteding biedt min of meer een vaste dagstructuur. Die vaste structuur kan een prettig houvast zijn, als u wat ouder wordt en misschien wel wat vergeetachtig bent. Het kan een welkome aanvulling zijn op de zorg die u thuis van uw mantelzorger ontvangt. Uw mantelzorger is verzekerd van goede opvang en kan dan even tijd voor zichzelf nemen.

Zorggroep Elde biedt zelf geen dagbesteding. Graag verwijzen wij u door naar Zorgboerderij ’t Binnenveld in Schijndel voor dagbesteding.