Hoe wordt de zorg betaald?

Zorg betalen

Financiering

Hoe wordt de zorg gefinancierd?

De verpleeghuiszorg, thuiszorg, behandeling en services en diensten worden op verschillende manieren gefinancierd. In grote lijnen zijn er vier belangrijke financieringsstromen, maar daarbinnen zijn er nog variaties mogelijk. De belangrijkste financieringsbronnen zijn

Wet langdurige zorg (WLZ) voor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WLZ.

Zorgverzekeringswet (ZVW) voor

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZVW.

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) voor

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.

Private zorg: betaling met eigen financiële middelen

Bij Zorggroep Elde kunt u met private middelen terecht voor