Kortdurende zorg

Kortdurend eerstelijnsverblijf

Eerstelijns verblijf betekent dat u voor korte tijd bent aangewezen op een verblijf in een zorginstelling. Het is niet wenselijk of verantwoord de zorg thuis te geven. Uw persoonlijke situatie vraagt om (verpleegkundig) toezicht en soms ook specialistische zorg die thuis niet geboden kan worden.

Hoe werkt eerstelijns verblijf?

De zorg die u nodig heeft kan in principe door de huisarts worden gegeven. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, of draagt die verantwoordelijkheid over aan een andere arts. Eerstelijnsverblijf komt voor bij revalidatie of wanneer intensieve zorg en ondersteuning nodig is in de laatste levensfase. In beide gevallen wordt de zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.

Heb ik een verwijzing nodig?

De huisarts of het ziekenhuis bepaalt of eerstelijns verblijf nodig is. Een indicatie is in principe drie maanden geldig.