Zorg, maar dan thuis

Zorg, maar dan thuis

Volledig Pakket Thuis

Leveringsvormen van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een VPT of MPT ontvangt u thuis vergelijkbare zorg met de zorg die u in een woon-zorglocatie zou krijgen.

Het Volledig Pakket Thuis kan bestaan uit:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • individuele begeleiding en/of dagbesteding;
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling);
 • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding;
 • maaltijden (eten en drinken);
 • hulp bij het huishouden.

Als u kiest voor een VPT en dus thuis woont, vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Medische zorg valt niet onder een VPT. De huisarts is hiervoor verantwoordelijk.

Verschillen tussen VPT en MPT

 1. U kunt een VPT niet combineren met een pgb. Bij een MPT kan dit wel.
 2. Bij een VPT heeft u te maken met één zorgaanbieder. Het MPT kan geleverd worden door verschillende aanbieders.
 3. Het VPT bevat ook de maaltijden en hulp bij het huishouden. Dit geldt niet voor het MPT.
 4. Voor het MPT geldt (meestal) een extra korting op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het vpt geldt deze korting niet.

Keuzevrijheid

Als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg, kunt u bij ons kiezen tussen de verschillende leveringsvormen. Een MPT in de thuissituatie of een VPT in het Buitenhuis. Die keuze is vrij. Het zorgkantoor kan een verzoek om een VPT alleen weigeren als u de zorg thuis niet verantwoord en doelmatig kunt ontvangen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling.

De zorgaanbieder toetst dit en adviseert het zorgkantoor of het VPT verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een VPT mogelijk is. Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u bij hen een bezwaarschrift indienen.