Indicatiebesluit voor intensieve zorg

Indicatiebesluit

Wet langdurige zorg

Voor wie geldt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die blijvend en permanent intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Indicatie voor Wlz-zorg

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een Wlz-indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt op basis van objectieve criteria of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Om dat te kunnen beoordelen zullen medewerkers van het CIZ in een gesprek meer inzicht willen krijgen in uw situatie, uw gezondheid en huishouden. Meer informatie over de Wlz vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Van wie krijgt u zorg vanuit de Wlz?

Het CIZ levert zelf geen zorg. Heeft u voorkeur voor een zorgaanbieder of bepaald verpleeghuis? Dan kunt u dat aangeven in uw aanvraag bij het CIZ. Keurt het CIZ uw aanvraag goed en heeft u een indicatiebesluit ontvangen? Dan kunt u vervolgens afspraken maken met de zorgaanbieder die u bij het CIZ als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Heeft u in uw aanvraag geen voorkeur voor een zorgaanbieder opgegeven? Dan neemt het zorgkantoor contact met u op om hier afspraken over te maken.

Heeft u in uw aanvraag voor zorg vanuit de Wlz gekozen voor een persoonsgebonden budget, dus voor geld waarmee u zelf zorg kunt inkopen? Dan krijgt u daarover bericht van het zorgkantoor.

Wat geldt voor mensen die al een AWBZ-indicatie hadden?

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd tot 1 januari 2020. Het gaat om mensen die zorg krijgen op basis van de Regeling Wlz-indiceerbaren. Meer informatie vindt u op de Wlz-overgangsrecht.

Wie betaalt uw zorg vanuit de Wlz?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Vaak betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel 0800 – 0087.

mijnlaterezorg
U kunt nu al nadenken hoe u wilt wonen en leven als u straks zorg nodig heeft. Mijn latere zorg kan u daarbij helpen.