Met ondersteuning zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Keukentafelgesprek

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen, die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij doet dat op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder meer:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding en dagbesteding
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Wilt u een beroep doen op ondersteuning vanuit de WMO, dan zal de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Dat gebeurt in het keukentafelgesprek met u en eventueel met de mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). U kunt zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis.

In het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. Er wordt gevraagd wat u nog zelf kunt en wat mensen uit uw sociale netwerk voor u kunnen betekenen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent en uw netwerk ook niet kan bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dat kan zijn

  • een maatwerkvoorziening: deze voorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u opde website van de Rijksoverheid
  • algemene voorziening: deze voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst.

Wmo-indicatie aanvragen bij uw gemeente

Elke gemeente organiseert de aanvraag voor Wmo-ondersteuning anders. Sommige gemeenten hebben een Wmo-loket, in andere gemeenten zijn sociale wijkteams actief. Bij beide kunt u terecht voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van voorzieningen uit de Wmo.