Zorgverzekeringswet

Basispakket

De zorgverzekering in Nederland kent een verplicht basispakket. Dit basispakket vergoedt onder meer huisartsbezoek, wijkverpleging, een groot aantal medische behandelingen en verpleging in het ziekenhuis, medicijnen en bepaalde hulpmiddelen. U vindt meer informatie over de inhoud van het basispakket bij Zorginstituut Nederland.

Aanvullende verzekering

Naast het basispakket kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor extra fysiotherapie, alternatieve therapieën en tandartszorg. U kunt zelf kiezen óf u een aanvullende verzekering wilt afsluiten en zo ja, bij welke verzekeraar. Zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen aan.

Verwijzing

Voor de vergoeding van zorg of behandeling uit uw zorgverzekering heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of therapeut.

Voor wijkverpleging volstaat ook een indicatie van een wijkverpleegkundige.

Wat moet ik betalen?

Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging kunt u aanspraak maken op de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage.
De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en voor de betalingen. Zorggroep Elde maakt afspraken met zorgverzekeraars en sluit contracten af. Heeft u een verzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten, dan kunnen wij u helaas niet helpen.

Wijkverpleging kan ook worden betaald met het PGB (Persoonsgebonden budget). Op grond van uw zorgvraag krijgt u budget toegewezen waarmee u de zorg zelf betaalt. Meer informatie kunt u krijgen bij de wijkverpleegkundige.