Essentie van leefplezier: je moet het zelf realiseren

Essentie van leefplezier

Gedachtegoed achter leefplezier

Het gedachtegoed achter Leefplezier is gebaseerd op de Sociale Productie Functie theorie:

 • We worden geboren met behoeften en verlangens
 • Die behoeftes en verlangens zijn voor iedereen anders. Ze veranderen in de loop van het leven, maar verdwijnen nooit
 • Mensen geven een leven lang zelf invulling daaraan. Het wat en hoe daarvan is afhankelijk van individuele verlangens en behoeftes zelf en ook van de mogelijkheden die mensen hebben meegekregen en ontwikkeld hebben.
 • Zelf invulling geven, betekent ook zelf kunnen kiezen
 • Zelf kunnen kiezen betekent ook zelf kunnen kiezen welke hulpbronnen (denk aan tijd, geld, sociale contacten) je inzet als je niet zelf de actor bent van het invullen van je eigen verlangens en behoeftes.
 • Dus: zelf kiezen wat je doet, met wie, hoe en wanneer.

De essentie van leefplezier is dat mensen dit zelf maken / realiseren.

 • Leefplezier komt in gevaar langs twee wegen:
  Je eigen vermogens om te kunnen doen en laten wat jezelf wilt, nemen af als gevolg van ziekte of ouderdom:
  Met het teruglopen van eigen vermogens lopen vaak ook de hulpbronnen terug die je kunt inzetten voor het realiseren van Leefplezier, dan wel dat het eigen vermogen om deze in te zetten terug loopt.
 • Er komen vanuit de buitenwereld belemmeringen die maken dat je niet meer zelf kunt doen en laten wat je wilt
  Van regels en voorschriften die de eigen keuzevrijheid beperken, maar ook door geen of slecht toegesneden hulpbronnen (denk aan hulpmiddelen) of obstakels in de buitenwereld (denk aan drempels en vooroordelen).

Het teruglopen van eigen vermogens en belemmeringen vanuit de buitenwereld gaan doorgaans hand in hand.

Als mensen niet meer of onvoldoende in staat zijn om hun eigen leefplezier te realiseren, worden ze daarvoor afhankelijk van anderen.

Als die andere onvoldoende oog hebben voor leefplezier, komt leefplezier ernstig in gevaar

leefplezier afdbeelding