Hospice Acacia

Wanneer u in de laatste levensfase bent aangewezen op intensieve palliatieve terminale zorg, kunt u rekenen op medewerkers van hospice Acacia. In een kleinschalige en huiselijke omgeving is plaats voor drie gasten. Een multidisciplinair team staat graag voor u klaar om de laatste periode van het leven voor u zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken. U en uw naasten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten binnen het hospice. U kunt de laatste levensdagen zo invullen zoals u dat wenst. U heeft een eigen kamer (6 bij 5 meter) met eigen sanitair. Er is een gezamenlijke huiskamer met keuken, een slaapkamer voor familieleden en vrijwilligers en een stilteruimte.

Hospice Acacia is gelegen naast Zorgexpertisehuis Liduina. Gasten kunnen gebruikmaken van faciliteiten van Liduina, zoals een winkel en restaurant.

Hospice Acacia is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of geaardheid. De persoonlijke overtuiging van iedere gast wordt gerespecteerd. Het multidisciplinaire team heeft aandacht voor al uw vragen, vragen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Symptomen die uw levenskwaliteit in de weg staan proberen we vroegtijdig te signaleren en te verzachten.

Duur van het verblijf

De maximale verblijfsduur in hospice Acacia is drie maanden. Verlenging is mogelijk na bespreking in het team. Tijdens het verblijf vinden er regelmatig evaluatie- gesprekken plaats.

Het team van Acacia

Het team van Acacia bestaat uit verzorgenden IG, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde en vrijwilligers. Als het nodig is kunnen ook andere disciplines, zoals maatschappelijk werker, fysiotherapeut of geestelijk verzorger, worden geraadpleegd.

Samenwerking

Hospice Acacia werkt nauw samen met vrijwilligersorganisatie NABIJ. De vrijwilligers van NABIJ bieden ondersteuning aan mensen die door ouderdom of ziekte in hun laatste levensfase verkeren. Zorggroep Elde is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg regio ‘s-Hertogenbosch – Bommelerwaard.

Kenmerken

Hieronder zetten wij alle belangrijke informatie voor u op een rijtje.

 • Type zorg
  1. 1: Psychogeriatrie (dementie)
  2. 2: Somatiek (lichamelijke beperking)
  3. 3: Verzorgd wonen
  4. 4: Tijdelijk verblijf met zorg
  5. 5: Behandeling
  6. 6: Specialistische zorg bij dementie en onbegrepen gedrag
  7. 7: Geriatrische revalidatie
  8. 8: Palliatieve/terminale zorg
  9. 9: Dagbehandeling
  10. 10: Dagopvang
  11. 11: Specialistische zorg bij extreem overgewicht
 • Ligging
  1. 1: In een buitenwijk
  2. 2: In een rustige buurt
  3. 3: Nabij het centrum
  4. 4: Tuin aanwezig
  5. 5: Winkelcentrum binnen 1 km afstand
 • Type woning
  1. 1: Verpleeghuiskamer
  2. 2: Zorgappartement
  3. 3: Aanleunwoning
  4. 4: Bed & breakfast kamer
 • Kenmerken woning
  1. 1: Eigen badkamer
  2. 2: Gedeelde badkamer
  3. 3: Eigen balkon/terras
  4. 4: Gemeenschappelijke tuin/terras
  5. 5: Eigen kookgelegenheid
  6. 6: Partner kan mee (met indicatie)
  7. 7: Partner kan mee na goedkeuring directie (zonder indicatie)
  8. 8: Roken in appartement (alleen verzorgingshuisappartement)
  9. 9: Buiten roken toegestaan
 • Faciliteiten
  1. 1: Activiteitenprogramma
  2. 2: Bewegen voor ouderen
  3. 3: Bibliotheek
  4. 4: Kapsalon
  5. 5: Pedicure
  6. 6: Wasserette
  7. 7: Gemeenschappelijke tuin/terras
  8. 8: Restaurant
  9. 9: Ontmoetingsruimte
  10. 10: Rokersruimte
  11. 11: Maaltijdservice
  12. 12: Mee-eetservice
  13. 13: Huren ruimte
  14. 14: WiFi (openbaar)
  15. 15: Internetaansluiting (privé)
  16. 16: Internetcafé
  17. 17: Ringleiding
  18. 18: Stiltecentrum/kapel
  19. 19: Islamitische gebedsruimte
  20. 20: Sanitair voor rituele wassing
  21. 21: Winkel
 • Financiering
  1. 1: Financiering met eigen middelen
  2. 2: Persoonsgebonden budget (PgB)
  3. 3: Subsidieregeling kortdurend eerstelijns verblijf
  4. 4: Volledig Pakket Thuis (VPT)
  5. 5: Wet langdurige zorg (Wlz)
  6. 6: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  7. 7: Zorgverzekeraarswet (ZvW)