Wereldhuis

Uniek in Nederland: een Wereldhuis. Een bijzonder huis voor mensen die vanwege dementie of lichamelijke problemen zijn aangewezen op (intensieve) zorg in een beschermde woonomgeving. Wat het Wereldhuis bijzonder maakt is de ruimte die er is voor de culturele eigenheid, religie en leefstijl van bewoners. Dat ziet u terug in de aankleding, sfeer, maaltijden, activiteiten en de aandacht voor verschillende geloofs- en feestdagen.

Het Wereldhuis heeft een geheel eigen karakter en is anders dan andere woon-zorglocaties.

Eigenheid

Elk mens is speciaal. Gevormd door een eigen levensloop en de relaties die daarbij horen. Die eigenheid wordt niet anders wanneer u in een verpleeghuis komt wonen en afhankelijk bent van anderen. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk oog te hebben voor die aspecten die recht doen aan wat u écht belangrijk vindt in het leven. Tradities, gebruiken, waarden en rituelen waarmee u vertrouwd bent, worden in ere gehouden en krijgen bij ons een nadrukkelijke plaats in het dagelijks leven. Ongeacht uit welk land u komt of welk geloof u heeft.

De appartementen

Het Wereldhuis heeft 124 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Afdeling de Zonnesteen is een van de vier verpleegafdelingen van het Wereldhuis, een psychogeriatrische verpleegafdeling. Afdeling Smaragd is speciaal gericht op mensen uit de voormalig Nederlandse koloniën. Op Meer informatie

De appartementen

Het Wereldhuis heeft 124 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Afdeling de Zonnesteen is een van de vier verpleegafdelingen van het Wereldhuis, een psychogeriatrische verpleegafdeling. Afdeling Smaragd is speciaal gericht op mensen uit de voormalig Nederlandse koloniën. Op afdeling de Saffier wonen somatische cliënten. Afdeling Sefkat is speciaal gericht op mensen met een migrantenachtergrond uit bijvoorbeeld Marokko, Turkije en Irak. De grootte van de appartementen varieert van 23 tot 46 m2.
Er zijn 60 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie en 20 plaatsen voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen zijn aangewezen op intensieve zorg. Vierenveertig woon-zorgappartementen zijn geschikt voor mensen die graag beschermd en verzorgd wonen, maar nog in grote mate zelfstandig zijn (Afdeling Aquamarijn).
Alle appartementen hebben een eigen badkamer, met uitzondering van de vijfde verdieping (afdeling Sefkat). Daar deelt u een grote badkamer met één medebewoner, maar is uw privacy gewaarborgd.

Minder informatie

HUISKAMERS

De sfeer op elke woonlaag past bij de leefstijl van de bewoners op die afdeling en bevat elementen die bewoners vanuit hun cultuur of achtergrond bekend voorkomen.
Elke afdeling heeft een grote huiskamer. Daar kunt u leeftijdsgenoten ontmoeten met eenzelfde culturele achtergrond. Met gelijkgezinden kunt u communiceren in de eigen taal en.. Meer informatie

HUISKAMERS

De sfeer op elke woonlaag past bij de leefstijl van de bewoners op die afdeling en bevat elementen die bewoners vanuit hun cultuur of achtergrond bekend voorkomen.
Elke afdeling heeft een grote huiskamer. Daar kunt u leeftijdsgenoten ontmoeten met eenzelfde culturele achtergrond. Met gelijkgezinden kunt u communiceren in de eigen taal en verhalen met elkaar delen. Wilt u kennis maken met andere culturen en religies, dan is daar alle ruimte voor in de verschillende ontmoetingsruimten die het Wereldhuis rijk is.

Wilt u lekker beschut buiten zitten, maakt u dan vooral gebruik van de inpandige tuinkamer die naast de huiskamer ligt. Minder informatie

ZORG VOOR MAALTIJDEN

Elke afdeling heeft een eigen keuken. In deze grote lichte open keuken, worden de maaltijden voorbereid. Het klaarmaken, stilletjes proeven en opstijgen van de geuren uit de keuken stimuleren de eetlust en maken van elke maaltijd een feestelijk moment van de dag. Familie wordt van harte uitgenodigd bij.. Meer informatie

ZORG VOOR MAALTIJDEN

Elke afdeling heeft een eigen keuken. In deze grote lichte open keuken, worden de maaltijden voorbereid. Het klaarmaken, stilletjes proeven en opstijgen van de geuren uit de keuken stimuleren de eetlust en maken van elke maaltijd een feestelijk moment van de dag. Familie wordt van harte uitgenodigd bij de eetmomenten aanwezig te zijn.
We serveren maaltijden uit alle windstreken , al dan niet vegetarisch .Natuurlijk houden we rekening met wat vanuit geloofsovertuigingen en cultuur wordt voorgeschreven, zoals gebruik van halalproducten of het niet eten van vlees op vrijdag.
Bent u gewend u twee keer per dag warm te eten, dan kan dat. Minder informatie

SAMEN MET FAMILIE KOKEN EN ETEN

Samen met familie koken en/of eten? Of een feestje vieren in een aparte ruimte? Ook dat kan. U kunt gebruik maken van onze communitykeuken op de begane grond. Naast deze keuken is een aparte familiekamer waar u samen kunt tafelen of een feestje kunt vieren. De ruimte reserveren kan bij de gastvrouw in de lobby

Leefcirkels

We vinden het belangrijk dat ook bewoners met dementie in het Wereldhuis nog zoveel mogelijk eigen regie hebben. En bij eigen regie hoort ook dat je kunt gaan en staan waar je wilt, mits het natuurlijk veilig voor is. Daarom maken we gebruik van leefcirkels. We spreken niet van gesloten.. Meer informatie

Leefcirkels

We vinden het belangrijk dat ook bewoners met dementie in het Wereldhuis nog zoveel mogelijk eigen regie hebben. En bij eigen regie hoort ook dat je kunt gaan en staan waar je wilt, mits het natuurlijk veilig voor is. Daarom maken we gebruik van leefcirkels. We spreken niet van gesloten afdelingen, maar van leefcirkels.

We gaan uit van maximale vrijheid, die slechts beperkt wanneer risico’s of nadelen voor de cliënt om de hoek komen kijken. Per bewoner wordt bepaald welke mate van vrijheid verantwoord is.

Slim polsbandje

De ‘cirkelgrenzen’ waarbinnen u zich vrij kunt bewegen worden door middel van een slim polsbandje bewaakt. Afhankelijk van uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid en de cirkel die u kunt betreden gaan (lift)deuren bijvoorbeeld wel of niet open. Of kunt u wel of niet alleen naar de afgeschermde tuin, naar de hoofdingang en vluchtroutes. Middels het polsbandje is precies vastgelegd wie in welke cirkel kan komen. Als er medewerkers of familieleden bij u zijn kan de blokkade worden opgeheven.

Er is ook een cirkel die het mogelijk maakt buiten het afgeschermde gebied van het Wereldhuis te komen. U kunt dan het gebouw uit voor bijvoorbeeld een wandeling. Via een GPS kunnen wij u volgen en indien nodig helpen. Voor elke bewoner wordt de bewegingsvrijheid apart ingesteld. Minder informatie

TUINEN

Het Wereldhuis is gelegen in een groene omgeving waar het riviertje De Dommel kronkelend haar weg vindt. U kunt heerlijk buiten vertoeven in één van de tuinen van het huis. Er is een besloten terrastuin met buitenkeuken en een mooie parkachtige tuin aan de achterzijde van de locatie. De tuin.. Meer informatie

TUINEN

Het Wereldhuis is gelegen in een groene omgeving waar het riviertje De Dommel kronkelend haar weg vindt. U kunt heerlijk buiten vertoeven in één van de tuinen van het huis. Er is een besloten terrastuin met buitenkeuken en een mooie parkachtige tuin aan de achterzijde van de locatie. De tuin nodigt uit om te wandelen, te bidden of mediteren of gewoon heerlijk buiten te zitten op het terras. Iedereen is vrij om van de tuinen gebruik te maken. Minder informatie

DAGINVULLING

Je ergens thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door je woonomgeving, of je gehoord en gezien wordt en contact kunt hebben met de mensen die dichtbij je staan en die je helpen. Maar je ergens thuis voelen heeft ook te maken met hoe je je eigen dag nog.. Meer informatie

DAGINVULLING

Je ergens thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door je woonomgeving, of je gehoord en gezien wordt en contact kunt hebben met de mensen die dichtbij je staan en die je helpen. Maar je ergens thuis voelen heeft ook te maken met hoe je je eigen dag nog zoveel zelf mogelijk kunt invullen en daarin eigen keuzes kunt maken. Rekening houdend met interesses, cultuur en geloof bieden wij verschillende (culturele) activiteiten aan. Soms in groepsverband, maar ook individueel kunt u kenbaar maken wat u graag zou willen doen en kunnen wij kijken in hoeverre wij aan uw wens tegemoet kunnen komen. U bent geheel vrij aan activiteiten deel te nemen.
Er is een veelheid aan activiteiten, gericht op beweging of muziek, religie of cultuur, zoals voorstellingen Tai Chi, reciteren uit de Koran of bijbel lezen, braintrainer, of samen genieten van het vieren van de feestdagen die in de verschillende culturen van grote betekenis zijn. De activiteiten vinden plaats in de ontmoetingszaal of in de huiskamers. Minder informatie

Ontmoeting

In het Wereldhuis ontmoeten culturen en religies elkaar. Een mooie lobby op de begane grond en De Evenaar, de ontmoetingsruimte, bieden daarvoor alle gelegenheid. Elke ‘wereldburger’ die zich thuis voelt in het Wereldhuis is hier welkom. U kunt er genieten van een kopje koffie, een maaltijd of deelnemen aan activiteiten.

Zorg in de laatste levensfase

Culturele en religieuze waarden krijgen bij ziekten en in de laatste fase van het leven extra betekenis. Wij respecteren ieders levensbeschouwelijke achtergrond. Luisteren, respecteren en openstaan voor individuele verwachtingen en behoeften zijn het uitgangspunt. We hebben oog voor het persoonlijke levensverhaal en de kijk op het.. Meer informatie

Zorg in de laatste levensfase

Culturele en religieuze waarden krijgen bij ziekten en in de laatste fase van het leven extra betekenis. Wij respecteren ieders levensbeschouwelijke achtergrond. Luisteren, respecteren en openstaan voor individuele verwachtingen en behoeften zijn het uitgangspunt. We hebben oog voor het persoonlijke levensverhaal en de kijk op het leven met de daarbij behorende levensvragen. Ook bij de (palliatieve) zorg en bij het afscheid van bewoners zijn de eigen (geloofs)rituelen en gebruiken leidend.

Minder informatie

Aandacht voor religie en levensbeschouwing

Elke cultuur en religie heeft zijn eigen gebruiken, gewoonten, tradities en feestdagen. Die krijgen in het Wereldhuis ook zeker allemaal aandacht. Zo vieren we het Lichtjesfeest, Suikerfeest en Kerstmis.

Passend bij de verschillende geloofsovertuigingen van de mensen die in het Wereldhuis wonen, heeft het Wereldhuis een kapel en een.. Meer informatie

Aandacht voor religie en levensbeschouwing

Elke cultuur en religie heeft zijn eigen gebruiken, gewoonten, tradities en feestdagen. Die krijgen in het Wereldhuis ook zeker allemaal aandacht. Zo vieren we het Lichtjesfeest, Suikerfeest en Kerstmis.

Passend bij de verschillende geloofsovertuigingen van de mensen die in het Wereldhuis wonen, heeft het Wereldhuis een kapel en een islamitische gebedsruimte. Naast de gebedsruimte zijn gescheiden wasgelegenheden. Afhankelijk van uw religieuze achtergrond en wensen staat een geestelijk verzorger u bij. Afhankelijk van uw geloof is dat bijvoorbeeld een pastor, dominee, imam of pandit. Er worden wekelijks verschillende vieringen gehouden. Op vrijdagochtend verzorgt de iman een gebedsdienst. Rachmatullaah islam maakt op vrijdagmiddag en zondag gebruik van de gebedsruimte. Minder informatie

Bijzondere feestdagen

Elke cultuur en religie heeft zijn eigen gebruiken, gewoonten, tradities en feestdagen. Die krijgen in het Wereldhuis ook zeker allemaal aandacht. Zo vieren we het Lichtjesfeest, Suikerfeest en Kerstmis.

Passend bij de verschillende geloofsovertuigingen van de mensen die in het Wereldhuis wonen, heeft het Wereldhuis een kapel en een islamitische gebedsruimte. Naast.. Meer informatie

Bijzondere feestdagen

Elke cultuur en religie heeft zijn eigen gebruiken, gewoonten, tradities en feestdagen. Die krijgen in het Wereldhuis ook zeker allemaal aandacht. Zo vieren we het Lichtjesfeest, Suikerfeest en Kerstmis.

Passend bij de verschillende geloofsovertuigingen van de mensen die in het Wereldhuis wonen, heeft het Wereldhuis een kapel en een islamitische gebedsruimte. Naast de gebedsruimte zijn gescheiden wasgelegenheden. Afhankelijk van uw religieuze achtergrond en wensen staat een geestelijk verzorger u bij. Afhankelijk van uw geloof is dat bijvoorbeeld een pastor, dominee, imam of pandit. Minder informatie

Kenmerken

 • Type zorg
  1. 1: Psychogeriatrie (dementie)
  2. 2: Somatiek (lichamelijke beperking)
  3. 3: Verzorgd wonen
  4. 4: Tijdelijk verblijf met zorg
  5. 5: Behandeling
  6. 6: Specialistische zorg bij dementie en onbegrepen gedrag
  7. 7: Geriatrische revalidatie
  8. 8: Palliatieve/terminale zorg
  9. 9: Dagbehandeling
  10. 10: Dagopvang
  11. 11: Specialistische zorg bij extreem overgewicht
 • Ligging
  1. 1: In een buitenwijk
  2. 2: In een rustige buurt
  3. 3: Nabij het centrum
  4. 4: Tuin aanwezig
  5. 5: Winkelcentrum binnen 1 km afstand
 • Type woning
  1. 1: Verpleeghuiskamer
  2. 2: Zorgappartement
  3. 3: Aanleunwoning
  4. 4: Bed & breakfast kamer
 • Kenmerken woning
  1. 1: Eigen badkamer
  2. 2: Gedeelde badkamer
  3. 3: Eigen balkon/terras
  4. 4: Gemeenschappelijke tuin/terras
  5. 5: Eigen kookgelegenheid
  6. 6: Partner kan mee (met indicatie)
  7. 7: Partner kan mee na goedkeuring directie (zonder indicatie)
  8. 8: Roken in appartement (alleen verzorgingshuisappartement)
  9. 9: Buiten roken toegestaan
 • Faciliteiten
  1. 1: Activiteitenprogramma
  2. 2: Bewegen voor ouderen
  3. 3: Bibliotheek
  4. 4: Kapsalon
  5. 5: Pedicure
  6. 6: Wasserette
  7. 7: Gemeenschappelijke tuin/terras
  8. 8: Restaurant
  9. 9: Ontmoetingsruimte
  10. 10: Rokersruimte
  11. 11: Maaltijdservice
  12. 12: Mee-eetservice
  13. 13: Huren ruimte
  14. 14: WiFi (openbaar)
  15. 15: Internetaansluiting (privé)
  16. 16: Internetcafé
  17. 17: Ringleiding
  18. 18: Stiltecentrum/kapel
  19. 19: Islamitische gebedsruimte
  20. 20: Sanitair voor rituele wassing
  21. 21: Winkel
 • Financiering
  1. 1: Financiering met eigen middelen
  2. 2: Persoonsgebonden budget (PgB)
  3. 3: Subsidieregeling kortdurend eerstelijns verblijf
  4. 4: Volledig Pakket Thuis (VPT)
  5. 5: Wet langdurige zorg (Wlz)
  6. 6: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  7. 7: Zorgverzekeraarswet (ZvW)