Wereldhuis

Leefstijlgerichte woonvormen en cultuurspecifieke zorg horen bij Zorggroep Elde. Daar zijn we goed in en dat vinden we belangrijk. Omdat mensen dan écht hun leven kunnen voortzetten zoals ze dat gewend zijn. Met aandacht voor eigen culturele tradities en een leefstijl die hen vertrouwd is en herkenbaar terug te vinden in onze locaties Şefkat, Nieuw Beekvliet en Molenweide en dat komt ook weer terug in het Wereldhuis.

De specifieke historie en leefstijl van de bewoners neemt in het Wereldhuis een bijzondere plaats in. Het Wereldhuis wordt een huis waar religies en culturen elkaar ontmoeten. Een huis waar samen leven – ondanks de verschillende culturen en religies – een vanzelfsprekend gegeven is. Een verrijking.

Elke wereldburger is welkom

Het Wereldhuis is een beschermde woonomgeving voor mensen die vanwege dementie of lichamelijke problemen (intensieve) zorg nodig hebben. In het Wereldhuis kunt u met gelijkgezinden leven, maar ook in contact komen met andere culturen en religies. Leefstijl, cultuur en religie zijn bepalend voor hoe het Wereldhuis eruit gaat zien. Elke ‘wereldburger’ die zich thuis voelt bij deze woonvorm is welkom.

Leefstijlgerichte huiskamers

Wie straks het Wereldhuis binnenkomt, voelt direct een ‘wereldse’ ambiance. De inrichting is een samensmelting van verschillende cultuurelementen, religies en daarmee samenhangende leefstijlen. Dat geeft het geheel een eigen karakter en maakt het Wereldhuis anders dan anders. Een kapel bestaat naast een gebedsruimte, er zijn gelegenheden voor ritueel wassen en de kloostertuin nodigt uit om te wandelen, te bidden of mediteren. In de leefstijlgerichte huiskamers kunt u leeftijdgenoten ontmoeten met eenzelfde culturele achtergrond, communiceren in de eigen taal en verhalen met elkaar delen.

Warm thuisgevoel

In de woon- en leefomgeving van het Wereldhuis herkennen mensen hun geloof en/of cultuur en achtergrond. Dit geeft een vertrouwd gevoel. Maar het zijn vooral de contacten met mensen dichtbij, die zorgen voor een warm thuisgevoel. Mensen die zich betrokken voelen bij uw specifieke leefstijl, cultuur en/of religie. Die de rituelen en tradities kennen die daar bij horen en zich daarin willen verdiepen. Die aan één woord genoeg hebben om te begrijpen waar u het over heeft. Die dezelfde taal spreken. Kortom: mensen waarbij u zichzelf kunt zijn.

In 2017 opent het Wereldhuis haar deuren

Het Wereldhuis komt op de locatie van het huidige Molenweide in Boxtel. Molenweide wordt daarvoor grondig verbouwd. In het Wereldhuis is straks plaats voor ruim 120 appartementen variërend in grootte van 23 tot 46 m2. Als alles volgens planning verloopt opent het Wereldhuis medio 2017 haar deuren. 

Plein Wereldhuis zorggroep elde ouderenzorg