Opvang overdag

Opvang overdag

Opvang overdag

Dagbesteding en dagbehandeling. Dat betekent thuis wonen en overdag met anderen de dag doorbrengen. Omdat dat een fijne afleiding biedt, structuur aan de dag geeft of voor u een goede stimulans is om actief te blijven. En dit alles met goede en profes- sionele begeleiding. Een vaste structuur kan een prettig houvast zijn. Zeker als u wat ouder wordt en misschien wel wat vergeetachtig bent.

Verschil dagbesteding en dagbehandeling

Dagbesteding en dagbehandeling worden nogal eens verward. Dagbehandeling in het Zorgexpertisehuis Liduina is gericht op het behouden of verbeteren van de zelf- redzaamheid. De insteek  is dat u datgene wat u nog zelf kunt, zo lang mogelijk zelf blijft doen. U heeft dan alles in eigen hand en blijft daarmee actief.

zorggroep elde activiteit ouderenzorg
Bij  dagbesteding staan ontmoeten en sociale contacten centraal. Aanspraak hebben. Uw verhaal kunnen vertellen. Gezien worden en het gevoel te hebben ‘ik doe ertoe’. Als we dát gevoel bij cliënten kunnen brengen, is onze invulling van de dagbesteding geslaagd.