Mensen ontmoeten

Mensen ontmoeten

Dagbesteding

Bij dagbesteding staat ontmoeten centraal. Het gaat echt om de sociale contacten. Aanspraak hebben. Uw verhaal kunnen vertellen. Gezien worden en het gevoel te hebben ‘ik doe ertoe’. Als we dát gevoel bij cliënten kunnen brengen, is onze invulling van de dagbesteding geslaagd.

liduina zorggroep elde
Dagbesteding biedt min of meer een vaste dagstructuur. Die vaste structuur kan een prettig houvast zijn, als u wat ouder wordt en misschien wel wat vergeetachtig bent. Dagbesteding kan een welkome aanvulling zijn op de zorg die u thuis van uw mantelzorger ontvangt. Uw mantelzorger is verzekerd van goede opvang en kan dan even tijd voor zichzelf nemen.

Zorggroep Elde biedt op twee locaties dagbesteding.

  • Ontmoetingshuis De Beemden in Sint-Michielsgestel
  • Zorgboerderij ’t Binnenveld in Schijndel