Technologische innovaties 2018

Innovatie is het ontwikkelen en invoeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Grofweg onderscheiden we twee categorieën: sociale en technologische innovaties. In de praktijk kunnen deze hand-in-hand gaan.

De wereld verandert razendsnel. Vooral de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Zorggroep Elde ziet de voordelen en kansen van allerlei innovaties en wil daar zeker gebruik van maken. Tegelijkertijd vragen nieuwe producten, diensten en werkwijzen om voorbereidingstijd en draagvlak bij cliënten en medewerkers. We kiezen onze innovaties dan ook zorgvuldig. Ons doel is altijd om de kwaliteit van zorg of het leefplezier te verhogen.

Binnen Zorggroep Elde onderscheiden we 4 categorieën technologie:

  1. Technologie ter ondersteuning van de eigen regie
  2. Technologie die efficiënter werken bevordert en/of bijdraagt verantwoord inzetten van maatschappelijke middelen
  3. Technologie ten behoeve van kwaliteit van leven en gezondheid
  4. Technologie ten behoeve van vermaak, sociale interactie en beweging

Zorggroep Elde kiest vooral voor de technologische (hulp)middelen uit de eerste twee categorieën. Bij voorkeur voor innovaties die in beide categorieën vallen. Als een product zowel de eigen regie van cliënten versterkt én bijdraagt aan tijd- en kostenbesparing voor de medewerkers is echt sprake van waardegedreven zorg.
Binnen de thuiszorg adviseren wijkverpleegkundigen cliënten welke technologie kan bijdragen aan langer gezond blijven en zelfstandig blijven wonen (categorie 2). Locaties investeren zelf in innovaties die vallen onder categorie 3 en 4.

(Pro-)actief

Wij zetten technologie (pro-)actief in. Ook van medewerkers verwachten wij een (pro-)actieve houding. 
Er wordt samengewerkt met verschillende bedrijven. Zij leveren meestal niet alleen het product, maar ondersteunen ook bij bijvoorbeeld implementatie, scholing, onderhoud en updates. Zorggroep Elde kiest er voor om technologie in te zetten en uit te proberen, ook al zijn de voordelen of opbrengsten bij aanvang niet bekend. Na een bepaalde probeertermijn wordt altijd getoetst of de technologie voldoet aan de doelen wie wij ons hebben gesteld. Zo niet, dan stoppen we met verdere investeringen of gebruik van het technologisch middel.

ZORA zorgrobot