Crisismanagement 2018

Zorggroep Elde wil als organisatie goed voorbereid zijn op (potentiële) crisissituaties om de continuïteit van de organisatie en daarmee de zorg aan cliënten te kunnen blijven borgen. Daarom heeft Zorggroep Elde een crisismanagementplan (CMP) opgesteld.

Crisismanagementplan en veiligheidsmanagement

Het crisismanagementplan is nauw verbonden met veiligheidsmanagement binnen Zorggroep Elde. In de notitie Veiligheidsmanagement staat een actueel overzicht van alle ingeschatte risico’s en de maatregelen die Zorggroep Elde neemt om deze risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken. Het is van belang dat de organisatie werkt aan het verhogen van crisisbewustzijn van medewerkers.

Afgezien van de goede voorbereidingen en het uitvoering geven aan het veiligheidsmanagement kan het voorkomen dat een risico of incident zich ontwikkelt tot een crisis of dat een crisis uit onverwachte hoek/ gebeurtenis zich aandient. Indien een crisis zich voordoet wordt het crisismanagementplan ter hand genomen.

Doel crisismanagementplan

In geval van een (potentiële) crisissituatie biedt het crisismanagementplan het crisisteam handvatten waardoor er snel, adequaat en effectief kan worden gereageerd met als doel de crisis zo snel mogelijk te controleren, te beëindigen of de gevolgen ervan te minimaliseren.

Verantwoordelijke

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het crisismanagementplan. Twee keer per jaar wordt de notitie Veiligheidsmanagement geëvalueerd en een keer per jaar het crisismanagementplan. Op basis van de evaluatie worden de documenten aangepast. ​