Toelatingen 2018

Zorgorganisaties hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het verkrijgen van een toelating moet de organisatie aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. Zorggroep Elde beschikt over de toelating met nummer 7430.

De eisen voor toelating en de instellingen die toegelaten zijn, kunt u vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via https://www.wtzi.nl/