Advanced care planning 2018

Zorgorganisaties moeten voor elke cliënt een advanced care planning maken. Dat betekent dat wij met u en uw naasten afspraken rondom huidige en toekomstige zorg en behandeling vastleggen. Advanced care planning geeft antwoord op vragen als:

  • Wel of niet reanimeren
  • Wel of niet stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica en preventieve medicatie
  • Wel of geen ziekenhuisopname

Onze medewerkers staan samen met u regelmatig bij deze vragen stil. Uw eigen wensen, normen en waarden staan hierbij centraal en zijn richtinggevend bij het antwoord op de vragen.

Ook met de specialist ouderengeneeskunde of huisarts kunt u voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Het doel van advanced care planning is komen tot passende zorg, zorg die aansluit bij wat belangrijk is in het leven voor u.