Decubituspreventie

Decubitus is een medische term voor doorliggen of doorzitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Uw huid drukt dan steeds op dezelfde plekken tegen de stoel of het matras aan.

Wat doen wij eraan om decubitus te voorkomen?

  • dagelijkse inspectie van de huid
  • het regelmatig veranderen van de houding/ wisselligging
  • het voorkomen van wrijving
  • goede hygiëne, o.a. het goed droog houden van de huid
  • inzet van een antidecubitusmatras of kussen
  • advies van een diëtiste i.v.m. inname voldoende voedingsstoffen om de huid in een goede conditie te houden

Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met u of uw naaste een wondbehandelplan opgesteld.

Extra aandacht voor decubitus

Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is. Op iedere locatie zijn experts huidletsel aanwezig. Zij kunnen directe collega’s adviseren over passende acties om decubitus te voorkomen. Zorggroep Elde heeft een wondverpleegkundige beschikbaar en een verpleegkundig specialist met wondzorg als specialisme. Een speciale commissie huidletsel volgt de landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de juiste acties binnen Zorggroep Elde worden uitgezet om decubitus en ander huidletsel te voorkomen.

Verbeterplannen 2018

  • Het positioneringssysteem EkaMove wordt in 2018 verder uitgerold binnen de organisatie om de wisselligging te stimuleren bij onze bewoners. Hierdoor is de fysieke belasting voor zowel de cliënt als de zorgprofessionals minder.
  • Scholingen in het kader van decubituspreventie worden in 2018 verder uitgerold en uitgezet binnen alle afdelingen van de organisatie.

Resultaten 2017

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van decubitus voor 2017 beschreven.

1. EkaMove

Het systeem EkaMove is in 2017 aangeschaft binnen Zorggroep Elde. De EkaMove is een positioneringssysteem dat er.. Lees meer

1. EkaMove

Het systeem EkaMove is in 2017 aangeschaft binnen Zorggroep Elde. De EkaMove is een positioneringssysteem dat er voor zorgt dat bewoners automatisch gedraaid worden in bed zonder fysieke belasting voor zowel de cliënt en zorgprofessional. Doordat cliënten wisselen van de positie waarin ze liggen is de kans op decubitus minder. De EkaMove zorgt ervoor dat dit op een makkelijke manier kan. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Het gebruik van dit systeem wordt nu verder uitgerold in samenwerking met de ergotherapeuten. Ook worden de gebruikerservaringen gemonitord door de commissie huidletsel. Lees minder

2. Scholing Medicura

Ter bevordering van kennis rondom (anti) decubitus heeft een scholing plaatsgevonden van Medicura. Deze scholing is.. Lees meer

2. Scholing Medicura

Ter bevordering van kennis rondom (anti) decubitus heeft een scholing plaatsgevonden van Medicura. Deze scholing is zeer positief ontvangen en gaf veel goede handvaten en nieuwe inzichten aan de zorgprofessionals. De scholing zal verder binnen Zorggroep Elde uitgerold worden. Lees minder

3. Scholing ALTIS en TIME model

Binnen ZGE is gekozen voor een eenduidige methode om wonden te beschrijven en.. Lees meer

3. Scholing ALTIS en TIME model

Binnen ZGE is gekozen voor een eenduidige methode om wonden te beschrijven en te evalueren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt met ALTIS en het TIME model. Deze zijn geïntegreerd in het digitale dossier QIC. Om medewerkers te faciliteren in het gebruik van ALTIS en het TIME model heeft een scholing plaatsgevonden door de wondverpleegkundigen en verpleegkundig specialist. Lees minder