Het belang van hygiëne niet onderschatten

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Tevens wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Hygiëne bespreekbaar maken en houden

Binnen Zorggroep Elde is een infectiepreventiecommissie actief. Daarin hebben een specialist ouderengeneeskunde, manager behandeling, adviseur kwaliteit, verpleegkundigen en verzorgenden zitting. Wij werken nauw samen met de GGD. Ter voorkoming van een infectie-uitbraak treffen wij allerlei preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld instructies voor handen wassen, werkkleding en het bieden van faciliteiten om goede hygiëne na te streven. Indien er toch een uitbraak is zoals het norovirus, werken wij conform protocol.

De Inspectie van Gezondheidszorg controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen verpleeghuisorganisaties zoals Zorggroep Elde. Zij letten vooral op:

  • Handhygiëne
  • Kleding
  • Stimuleren en ondersteunen van de bewoners bij goede hygiëne
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reinigen en desinfecteren van ruimten
  • Opslag van steriele materialen

Wat belangrijk is rondom hygiëne is het voortdurend bespreekbaar maken met elkaar en elkaar durven aan te spreken als hygiëne niet conform de afspraken wordt nageleefd. Zorggroep Elde geeft veel aandacht aan het onderwerp hygiëne.

Verbeterplannen 2018

  •  In september 2018 organiseert Zorggroep Elde een hygiëneweek. Het doel van deze hygiëneweek is meer bewustwording creëren onder medewerkers over het belang van persoonlijke hygiëne. Door middel van afdelingsbezoeken worden de medewerkers op een leuke manier attent gemaakt op welke zaken belangrijk zijn als het gaat om persoonlijke hygiëne.
  • In 2018 worden in het najaar interne audits uitgevoerd, een van de onderwerpen is persoonlijke hygiëne. Een tweede onderwerp wordt nog bepaald. Uit de resultaten van de interne audits kunnen mogelijke verbeteracties worden uitgezet.
  • Zorggroep Elde neemt deel aan het landelijk puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Dit onderzoek wilt achterhalen hoe vaak resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen, zoals Zorggroep Elde, maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.

Resultaten 2017

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie voor 2017 beschreven.

1. Invoering hygiëne tissues

Zorggroep Elde heeft om de persoonlijke hygiëne voor onze bewoners te verbeteren hygiëne tissues ingezet. Deze tissues kunnen op de afdelingen gebruikt worden om bijvoorbeeld de handen of het gezicht te wassen van bewoners. Hiermee willen we stimuleren dat bewoners vaker de handen wassen voor-.. Lees meer

1. Invoering hygiëne tissues

Zorggroep Elde heeft om de persoonlijke hygiëne voor onze bewoners te verbeteren hygiëne tissues ingezet. Deze tissues kunnen op de afdelingen gebruikt worden om bijvoorbeeld de handen of het gezicht te wassen van bewoners. Hiermee willen we stimuleren dat bewoners vaker de handen wassen voor- en na de maaltijden of toiletbezoek. De hygiëne tissues worden in 2018 geëvalueerd.

Lees minder

2. Antibioticabeleid herschreven

De infectiepreventiecommissie heeft het antibioticabeleid herschreven. Het oude beleid was gedateerd en daarom was het noodzakelijk om een nieuwe versie op te stellen die voldoet aan de wettelijke kaders en waar afspraken duidelijk in vermeld worden.