Aandacht voor kernwaarden en eigen ontwikkeling

Ontwikkelen en leren

Expeditie Elde

Expeditie Elde is een ontwikkeltraject voor alle medewerkers van Zorggroep Elde. De expeditie is erop gericht om ook in de toekomst zorg te blijven bieden die van hoge kwaliteit is en aansluit bij de wensen van onze cliënten. Omdat de zorg voortdurend in verandering is en daarmee ook andere vaardigheden vraagt van medewerkers, is het belangrijk dat zij zich (blijven) ontwikkelen. Expeditie Elde is 2015 gestart en heeft een looptijd tot 2018. Gedurende deze periode worden medewerkers uitgedaagd om conform 5 kernwaarden te werken en zich te ontwikkelen op de vaardigheden die passen bij een eigentijdse professional.

Kernwaarden

Werken volgens de 5 kernwaarden is een tweede natuur voor (de medewerkers van) Zorggroep Elde. De 5 kernwaarden zijn: liefdevol, gastvrij, bevlogen, ruimdenkend en professioneel. Gedurende de Expeditie stond elke kernwaarde een bepaalde periode centraal. Op verschillende wijze, ludiek, uniek, serieus, via kernwaardencafe´s, theateravonden, pubquiz en in team- en afdelingsoverleg zijn de afzonderlijke kernwaarden steeds onder de aandacht gebracht, toegelicht en bediscussieerd. Ook met cliënten en/of vrijwilligers is de betekenis van de kernwaarden op verschillende momenten en op verschillende wijze besproken. Daardoor is duidelijker geworden wat de verschillende kernwaarden betekenen voor medewerkers, cliënten en de organisatie. Daarnaast hebben we bekeken hoe onze medewerkers en organisatie zich nog verder kunnen verbeteren. Voorgestelde verbeteringen zijn dus bedacht door de medewerkers zelf en staan daardoor dichterbij de cliënt.

Eigentijdse professionals

Een belangrijk doel van Zorggroep Elde is dat medewerkers zich ontwikkelen tot eigentijdse professionals. Professionals die meekunnen met de veranderend zorgvragen die op hun pad komen. Een eigentijdse professional neemt volgens Zorggroep Elde de ruimte om samen elke dag te gaan voor de beste kwaliteit van zorg en een aangenaam leven voor cliënten. Deze ontwikkeling eindigt niet bij het einde van de expeditie maar is een continu proces. Kenmerkend voor de eigentijdse professional is: ondernemend zijn, samenwerken en zelfontwikkeling. In alle opzichten worden medewerkers ondersteund zich hierin te bekwamen,

resultaten van expeditie elde

  • Een belangrijke winst van Expeditie Elde is dat medewerkers zich meer bewust zijn van wat bijvoorbeeld gastvrijheid in essentie betekent en hoe zij in kader van ruimdenkendheid omgaan met de waarden en normen van anderen. Dat bewustzijn, elkaar eerder aanspreken en een meer open houding komt de cliënt en de medewerkers onderling zeker ten goede.
  • Werd voorheen op een van onze locaties bij alle cliënten automatisch een avondbezoek gebracht, na bespreking van de kernwaarden op deze locatie is er meer afstemming. Medewerkers komen niet meer automatisch langs bij cliënten die hebben aangegeven hieraan geen behoefte hebben en liever bellen als het nodig is.
  • Openingstijden van de winkel zijn veranderd en de inrichting (verlichting en gordijnen) is aangepast aan het ritme van cliënten.
  • De bewegwijzering is verbeterd.
  • De werktijden van activiteitenbegeleiders zijn beter afgestemd op de behoeften van cliënten.
  • Het aanbod van activiteiten is meer maatwerk geworden, bijvoorbeeld een ‘filocafé’ (filosofie voor cliënten die daar interesse in hebben).
  • Nieuwe cliënten worden welkom geheten met een welkomstbox, deze kan later gevuld worden met voorwerpen die belangrijk zijn voor de cliënt en waar collega’s/ vrijwilligers activiteiten aan kunnen verbinden.
  • Introductie van een niet-storen bordje, zodat cliënten ongestoord samen kunnen zijn of alleen naar muziek kunnen luisteren.