Erkenning voor onze kwaliteit

Onze kwaliteit zichtbaar

prezo keurmerkGOUDEN KEURMERK

Zorgorganisaties die professionele zorg van hoge kwaliteit weten te combineren met een hoge cliënttevredenheid, worden beloond
met de hoogste PREZO-keurmerken. Zorggroep Elde heeft voor al haar locaties én de thuiszorg een gouden PREZO-keurmerk.

In 2017 werden alle locaties van Zorggroep Elde en Thuis Zorggroep Elde bezocht door diverse auditteams van de onafhankelijke
Stichting Perspekt. Het PREZO-keurmerk onderscheidt zich van andere keurmerken, doordat het vooral uitgaat van de tevredenheid
over de zorgverlening, zoals die door u of uw naasten zelf wordt ervaren.
Zorggroep Elde is trots op deze waardering van cliënten. Niet alleen beleidsvoornemens, protocollen en voorschriften zijn bij PREZO
doorslaggevend. Het gaat juist om wat u en uw naasten vinden van de wijze waarop zij door medewerkers bij hun persoonlijke
zorg- of hulpvraag worden ondersteund.

SNHZ-KEURMERK VOOR ERKEND ZORGHOTELSEZ keurmerk

Het zorghotel/bed&breakfast van het Buitenhuis draagt het keurmerk voor SNHZ-erkend zorghotel. Om dit label te mogen voeren, moet een zorghotel een strikt certificeringsproces hebben doorlopen. Een SNHZ-erkend zorghotel is een zorghotel dat voldoet aan een combinatie van hoogwaardige kwaliteitseisen, zowel op het gebied van zorg en veiligheid als op gebied van comfort en gastvrijheid.

Gasten in het zorghotel van het Buitenhuis verblijven er tijdelijk en kunnen, naast alle gangbare hotelservices, 24 uur per dag een beroep doen op professionele zorg- en dienstverlening die in het hotel aanwezig is. Kijkt u voor meer informatie over het zorghotel op Bed & Breakfast in het Buitenhuis.

best managed companyBEST MANAGED COMPANIES

In 2016 én 2015 is Zorggroep Elde bekroond tot een van de best managed companies in Nederland. Daarmee behoort Zorggroep Elde tot een van de beste geleide bedrijven van het Nederlandse midden- en grootbedrijf. De organisatie werd geprezen om de inspirerende wijze waarop zij tot vernieuwingen in de ouderenzorg komt.

Unieke eigenschappen Zorggroep Elde
Positieve punten uit het juryrapport zijn onder meer dat Zorggroep Elde een platte organisatie is met weinig overhead en de wijze waarop
zij vernieuwingen tot stand brengt. Bijzonder is ook de manier waarop ZGE met medewerkers omgaat en een cultuurveranderingstraject
als Expeditie Elde in gang zet.