Medewerkerstevredenheid 2018

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft de organisatie inzicht in hoe medewerkers in de organisatie staan. Tegelijkertijd zorgt het voor een dialoog om verbeteren door te voeren: leidinggevenden ervaren hoe eenvoudig ze samen met hun team verbeterpunten kunnen oppakken. Het onderzoek vormt daarmee een directe indicator voor de prestaties van de organisatie en een bron van informatie vanuit de eigen medewerkers om prestaties te verbeteren.

Het onderzoek brengt meer in kaart dan alleen de tevredenheid van de medewerkers. De organisatie kan zien hoe het staat met bijvoorbeeld de bevlogenheid, betrokkenheid, vertrekintentie en de werkdruk.

In 2017 heeft het medewerkerstevredenheidonderzoek plaatsgevonden binnen Zorggroep Elde. Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben hart voor hun werk en hart voor de organisatie. Ze staan positief tegenover beide en zetten zich in om zichzelf en de organisatie continu te verbeteren. Zowel de bevlogenheid als de betrokkenheid, hebben een score van ruim 8,0.

Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat onze medewerkers tevreden zijn, dit wordt beoordeeld met een 8,0.