Zorg op topniveau

Zorg op topniveau

Missie, visie en speerpunten

Wij willen ondersteunend zijn in een zo aangenaam mogelijk leven. In het leven draait het immers om meer dan primaire behoeften. Het gaat ook om contact met anderen, kunnen genieten van dingen en jezelf veilig voelen.

Onze missie

Wij gaan uit van de eigenheid en individualiteit van mensen. Zorggroep Elde heeft respect voor tradities, religies, culturen en achtergrond van cliënten hoog in het vaandel staan. Wij vragen ook van alle mensen die bij Zorggroep Elde werken of betrokken zijn dat ze cliënten vanuit deze gedachte tegemoet treden.

U wordt ondersteund in het voortzetten van het leven zoals u dat gewend bent. We nemen niets zomaar over, maar wijzen de weg en zetten cliënten in beweging. Als het kan, samen met de mensen die dichtbij hen staan. Voorop staat dat de cliënt zo lang als dat kan zijn eigen regie behoud.

Zorg leveren op topniveau kunnen we niet altijd alleen. We werken nauw samen met anderen die dichtbij u staan zoals mantel- zorgers, casemanagers, vrijwilligers, huisartsen, behandeldiensten als fysiotherapie, specialisten en zieken- huizen. Onze lijnen zijn kort. We kunnen snel schakelen.

Onze visie

Wij voelen ons te gast in het leven van de cliënten. Waar onze cliënten ook wonen: wij doen er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Onze slogan ‘Zorggroep Elde past in je leven’ maken wij elke dag waar. Door goed naar onze cliënten te luisteren, door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te bekijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen.

Belevingsgerichte zorg

Binnen Zorggroep Elde werken wij volgens belevingsgerichte zorg. Uw leefwereld, leefstijl, familie, cultuur en religie en levensweg, bepalen hoe wij zorg verlenen en u benaderen.

Elke medewerker past het eigen gedrag aan bij uw leefwereld. Een medewerker zet zichzelf als het ware in als instrument om het gedrag van cliënten te begrijpen en zo nodig te beïnvloeden. Hierdoor ontstaat écht contact.

Wij hechten eraan dat u zich comfortabel voelt en volledig uzelf kunt zijn. Een belevingsgerichte benaderingswijze – die afgestemd op onze kernwaarden liefdevol, professioneel, ruimdenkend, gastvrij en bevlogen – leidt volgens ons tot een (nog) betere kwaliteit van zorg.