Een tip, ongenoegen of klacht? We horen het graag van u!

Ongenoegens en klachten

Bij Zorggroep Elde zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Toch gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets mis. Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger ergens niet tevreden over is of een klacht heeft, streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk en in goed overleg met elkaar op te lossen.
Een cliënt of diens vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid of klacht bespreken met:

1. de medewerker

Dit heeft uiteraard de voorkeur. Zaken die niet lekker lopen kunnen dan snel worden opgepakt. Wij houden van, en staan voor een eerlijke en open communicatie, ook als het eens niet zo loopt zoals men verwacht. Mocht u samen niet tot een goede oplossing komen kunt u contact opnemen:

2. de leidinggevende

Uiteraard kunt u ook contact op nemen met de leidinggevende of de verantwoordelijke directeur om u ongenoegen of klacht bespreekbaar te maken. Mocht dit alles nog niet tot een afdoende oplossing leiden, dan kunt u contact op nemen met:

3. de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en heeft verschillende taken. De belangrijkste taak van de klachtenfunctionaris is om te bemiddelen in de relatie tussen degene die een beroep doet op de klachtenfunctionaris en degene op wie de onvrede betrekking heeft. De klachtfunctionaris kan u daarnaast van dienst zijn door te luisteren naar uw klacht, u te infomeren en te adviseren over mogelijke vervolgstappen. Dit allemaal met als doel recht te doen aan alle betrokkenen. Zorggroep Elde is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie en landelijke Geschillencommissie.

Reglement Klachtenregeling 2017 Jaarverslag regionale klachtencommissie