Als volwaardig gezien en behandeld worden

Als volwaardig behandeld worden

Visie op gezondheid

Het leven houdt niet op als je ziek bent of als door ouderdom niet alles meer even soepel gaat. Veel mensen met een ziekte of beperking vinden het niet prettig om benaderd te worden als zieke. Dat blijkt uit onderzoek van arts onderzoeker Machteld Huber. Elk mens wil als volwaardig worden gezien en aangesproken worden op wat hij/zij nog wél kan. Hoe klein dat ook is. Wij onderstrepen deze gedachte en hebben dat opgenomen in onze nieuwe visie op gezondheid. Deze visie vormt de basis voor ons denken en handelen.

Wij voelen ons te gast in het leven van de cliënten. Waar onze cliënten ook wonen: wij doen er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Onze slogan ‘Zorggroep Elde past in je leven’ maken wij elke dag waar. Door goed naar onze cliënten te luisteren, door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te bekijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen.

Positieve gezondheid

In onze visie gaan we uit van ‘positieve gezondheid’: het gaat het er niet om of je vrij bent van ziekte of gebrek. Belangrijker is of én hoe je in staat bent het leven zelf vorm te geven en je aan te passen aan de veranderingen in je leven. Ondanks een ziekte of beperking. Op een manier zoals jij dat wilt. Dat geldt voor iedereen, ook voor onze cliënten. Het is onze opdracht daaraan een bijdrage te leveren.

Drie pijlers van positieve gezondheid

  • Leren omgaan met | Achteruitgang en verlies zijn vaak niet te voorkomen als je ouder wordt. Wel kunnen we er naar streven mensen te leren omgaan met de veranderingen die hiermee samenhangen. Door met inlevingsvermogen, compassie en deskundig advies de cliënt en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden.
  • Behoud of versterken van eigen regie | Zélf sturing geven aan en verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Hoe belangrijk is dat? Zelfsturing of autonomie is altijd en in elke levensfase mogelijk. Of je gezond bent of niet. Wij ondersteunen de cliënt in het behoud en/of versterken van de eigen regie  door goed te luisteren naar wat hij echt wil en vooral denken in mogelijkheden.
  • Ertoe doen | Het leven als zinvol ervaren. Van betekenis zijn en door anderen gezien en gehoord te worden, als een uniek persoon, met eigen wensen en verlangens en daardoor je zelf kunnen blijven. Dat geeft waarde aan het leven. Het is aan ons om te kijken wat onze bijdrage daaraan kan zijn. Door steeds te kijken wat voor de cliënt belangrijk is voor een waardig en zinvol leven.