Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten

Visie op levensbeëindiging

Over het omgaan met euthanasie binnen Zorggroep Elde heeft in oktober 2016 een debat plaatsgevonden tussen afgevaardigden van de ethische commissie, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Bestuur en het directieteam van Zorggroep Elde.

Wij leggen u graag uit hoe wij de wettelijke en ethische richtlijnen hanteren. Euthanasie mag nooit de reden / het doel van een opname zijn. Ook niet bij Hospice Acacia waar palliatieve, terminale zorg wordt geboden.

Zorggroep Elde heeft een visie op euthanasie opgesteld:

Visie
Zorggroep Elde staat altijd open voor een verzoek voor en gesprek over euthanasie. De individuele wensen van de cliënt ten aanzien van de laatste levensfase staan hierbij altijd centraal. Zorggroep Elde spant zich te allen tijde in om de wensen van de cliënt en/of diens naaste te horen en respecteert het verzoek tot euthanasie. Hierover treedt de arts in gesprek met de cliënt en/of naaste. De organisatie creëert een faciliterende omgeving voor de wensen van de cliënt ten aanzien van de laatste levensfase. Het verzoek kan leiden tot honorering van het verzoek door de arts zelf. Op verzoek van de cliënt draagt de arts zorg voor een adequate verwijzing naar een andere arts buiten de organisatie en/of passende instantie.

Aarzelt u niet om hierover met ons in contact te treden.