Ondersteunend en pro-actief

Visie op technologie

Ons handelen, onze bejegening naar cliënten, maar ook de technologische middelen die we in de zorg voor onze cliënten steeds meer inzetten, zijn er allemaal op gericht om de doelen die voortkomen uit onze visie op gezondheid te verwezenlijken.

1. Als Zorggroep Elde technologie inzet moet het bijdragen aan tenminste één van de drie doelen van de ondersteuning die wij bieden:

Kunnen omgaan met achteruitgang en verlies;

Regie hebben over je eigen leven;

Ervaren dat je ertoe doet.

2. Zorggroep Elde zet technologie ook in om bij te dragen aan efficiëntere werkprocessen of het verantwoord inzetten van maatschappelijke middelen. Het mag echter nooit ten koste gaan van de doelen van de ondersteuning die wij bieden.

3. Zorggroep Elde zet technologie (pro-)actief in. Van medewerkers wordt een zelfde (pro-)actieve houding verwacht.

4. Zorggroep Elde kiest er voor om technologie in te zetten en uit te proberen, ook al zijn de voordelen of opbrengsten bij aanvang niet bekend. Na een bepaalde probeertermijn wordt getoetst of de technologie voldoet aan 1 en/of 2.

Huidige technologie (hulp)middelen binnen Zorggroep Elde

 • Personenalarmering
 • Boodschappenapp in de thuiszorg
 • Leefcirkels
 • GPS/track & trace
 • Toezichthoudende domotica (met slimme sensoren)
 • Medido: een medicijn doosje dat u helpt bij het tijdig en juist innemen van medicijnen
 • Beeldbellen
 • Zora: de zorgrobot
 • Tinybot Tessa
 • Elektronische huisdieren
 • Tovertafel, Quick UP, Silverfit, Belevenistafel
 • Digitaal zorgdossier
 • Cliëntportaal

Meer weten over hoe technologische innovaties ingezet worden bij Zorggroep Elde, kijk dan op het kwaliteitsvenster.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.