Regie over eigen leven

regie over eigen leven

Visie in de praktijk

Voor Zorggroep Elde betekent onze visie op gezondheid in de praktijk dat wij:

  • Cliënten leren omgaan met achteruitgang en verlies:

    verlies van eigen kracht en van naasten is met het ouder worden vaak niet te voorkomen. We proberen ons zo goed mogelijk in te leven in wat dat voor onze cliënten kan betekenen en spannen ons in om de cliënt te leren om te gaan met de veranderingen die bij verlies en achteruitgang komen kijken.

  • Cliënten zoveel mogelijk regie te laten voeren over hun eigen leven:

    eigen staat voor zélf sturing geven aan je eigen leven en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Wij luisteren naar wat de cliënt echt wil en kijken samen met de cliënt hoe we hem het beste kunnen ondersteunen.

  • Cliënten laten ervaren dat ze ertoe doen:

    het is voor iedereen belangrijk er toe te doen, zich waardevol te voelen, iets voor anderen te kunnen betekenen. Hoe minimaal ook. Het leven als zinvol te ervaren en door anderen gezien en gehoord te voelen. En dat is ook ons uitgangspunt bij de ondersteuning die we cliënten bieden.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.