Maak kennis met...

Maak kennis met...

Onze cliënten

Elke cliënt is uniek en moet zich veilig, erkend en gezien voelen. Om daaraan tegemoet te komen hanteert Zorggroep Elde de volgende klantwaarden:

  • Ik wil met respect behandeld worden;
  • Ik wil vriendelijk benaderd worden;
  • Ik wil dat er aandacht is voor mijn individuele wensen en behoeften;
  • Ik wil me vrij en veilig kunnen voelen.

Zorggroep Elde beschikt over 574 verpleeghuisplaatsen, verspreid over tien locaties. Daarnaast bieden wij aan ruim 1100 cliënten die thuis wonen thuiszorg (wijkverpleging, medisch technische verpleging en huishoudelijke hulp). Cliënten kunnen daarnaast gebruik maken van onze gemaksdiensten.


Onze medewerkers

Zorggroep Elde biedt werk aan ruim 1200 medewerkers. Zorggroep Elde wil voor (potentiële) medewerkers een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt zijn én blijven. En dat we daarin slagen laat ook waarderingen zien zoals een acht als medewerkerstevredenheidsscore, derde beste werkgever van Nederland (2015 en 2016) en een van de Best Managed Companies (2015 en 2016).

Werken bij Zorggroep Elde vraagt wat van onze medewerkers. Zorggroep Elde heeft vijf kernwaarden benoemd, die we belangrijk vinden in het contact met onze cliënten. Onze kernwaarden staan daarvoor garant. Wij verwachten van onze medewerkers de volgende eigenschappen: bevlogen, liefdevol, ruimdenkend, gastvrij  en professioneel.


Onze vrijwilligers

De ruim 800 vrijwilligers vervullen in de woon-zorgcentra en verpleeghuizen van Zorggroep Elde een zeer gewaardeerde rol in het tegemoetkomen aan de persoonlijke wensen- en behoeftesfeer van onze cliënten. Vrijwilligers gaan – als niet-werknemers – een vrijwillige onverplichte binding met ons aan. Toch wordt vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend gezien en ervaren. De vrijwilligers maken deel uit van de organisatie en raken daarbij op de een of andere wijze verbonden met de mensen die hier wonen en/of werken. Heb je belangstelling om als vrijwilliger te starten? Klik hier


Ons bestuur

Raad van Toezicht

  • Deze raad houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Deze raad ziet er vooral op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt waarbij de belangen behartigd worden van alle betrokkenen binnen Zorggroep Elde.
  • Deze raad ziet toe op de manier waarop Zorggroep Elde in de maatschappij staat en de maatschappelijke doelen dient.

De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorgorganisatie betrokken belangen. Het bestuur heeft getekend voor de “Zorgbrede Governance Code”, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.


Raad van Bestuur

Zorggroep Elde kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De voornaamste taak van de bestuurder is het besturen van de stichting. Bij de invulling van deze taak wordt gekeken naar het belang van de stichting als zorgorganisatie met een maatschappelijk doel en worden alle betrokkenen van de stichting in bestuurlijke afwegingen meegenomen.

Voor bestuurlijke vragen kunt u mailen naar: bestuur@zge.nl


Directieteam

Samen met de clusterdirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, de manager marketing, innovatie, communicatie en klantcontact en de bestuurssecretaris vormt de raad van bestuur het directieteam. In het directieteam wordt het strategisch en tactisch beleid van Zorggroep Elde als geheel voorbereid. De raad van bestuur stelt beleid vast.

Organogram